בחודשים האחרונים נכנסו לתוקף תיקוני חקיקה משמעותיים, המשנים באופן מהותי את נוף פרויקטי ההתחדשות העירונית בישראל. שינויים אלה מתמקדים באופן…