הגבלת חשבון בגלל חוק איסור הלבנת הון – מותר לבנק ?

המאמר סוקר תופעה חדשה לפיו בנקים גורמים להגבלת חשבון בגלל נימוקים מכח חוק איסור הלבנת הון ולא בגלל חוסר יתרה מספקת. המאמר דן בשאלה האמנם מותר לבנק לחלל שיק ("להחזיר שיק") כשיש יתרת מספקת בחשבון לפירעון השיק,וזאת בטענה הנובעת מחוק איסור הלבנת הון ?

האמנם מותר לבנק לחלל שיק ("להחזיר שיק") כשיש יתרת מספקת בחשבון לפירעון השיק,וזאת בטענה הנובעת מחוק איסור הלבנת הון ?

כידוע, חוק שיקים ללא כיסוי קובע שאם במהלך 12 חודשים חוללו ("חזרו") בחשבון הלקוח 12 שיקים, וחלפו לפחות 15 ימים בין השיק הראשון שחולל לאחרון – החשבון יוגבל.

הגבלת חשבון משמעותה שלא ניתן למשוך שיקים מהחשבון במשך שנה. פעם זו הייתה גזירה קשה. כיום, עם כל האפליקציות הקיימות להעברת כספים – בהחלט אפשר להתנהל בלי שיקים.

ברם, הבעיה האמיתית במצב של הגבלת חשבון אינה במניעות להשתמש בשיקים, אלא ברישום השלילי על בעל החשבון במאגר המידע הכלכלי של בנק ישראל.

ממאגר מידע זה שואבים כל הבנקים/חברות האשראי/נותני אשראי למיניהם מידע אודות אדם שמבקש הלוואה, וממילא – רישום שלילי אודות הגבלת חשבון משמעותו מניעת מתן אשראי או עלות יקרה יותר לאשראי.

החוק מאפשר להגיש ערר כנגד הגבלת החשבון.

משרדי, כמו משרדי עו"ד אחרים המתמחים בתחום הבנקאות, נוהגים גם לבקש צו מניעה מיידי, שההגבלה לא תיכנס לתוקף עד לבירור הערר, ובכך מונעים/דוחים את הרישום השלילי.

לאחרונה, התגלו בפסיקה הרלוונטית לענין הגבלת חשבון מספר מקרים, בהם הבנקים נימקו החזרת שיקים מכח חוק איסור הלבנת הון, ואבהיר:

חוק איסור הלבנת הון מינה את הבנקים להיות אחד משומרי הסף המרכזיים בנושא איסור הלבת הון וטירור, ומטיל עליהם אחריות בנושא זה.

חוק זה , כמו גם הוראת נוהל 411 של המפקח על הבנקים בנושא, מאפשרים לבנקים במקרים מסויימים למנוע פעילות בחשבון, לרבות, כמובן, חילול שיק.

כך, למשל, מותר לבנק למנוע פעילות בחשבון הלקוח, בהתקיים אחד מאלו:

א. אי היענות של הלקוח למסור פרטים הנדרשים למילוי הוראות הצו, הוראה זו וכן מדיניות ונהלי התאגיד הבנקאי שנקבעו על פיהם.

ב. יסוד סביר לחשש כי פעולה קשורה להלבנת הון או למימון טרור.

ברור שהסתמכות הבנק על חוק איסור הלבנת הון יוצרת התנגשות בין חוקים ובין הסכמים: מחד גיסא – ההסכם שבין הבנק ללקוח מחייב את הבנק לכבד שיקים כל אימת שיש יתרת זכות בחשבון, ובהתאם לחוק החוזים – ככל שהבנק לא יבצע זאת – הוא מפר הסכם, אך מאידך גיסא – חוק איסור הלבנת הון נותן לבנק את הכח למנוע פעילות בחשבון.

המפתח לפתרון תסבוכת זו נעוץ ביסוד סבירות התנהגות הבנק:

האמנם היה לבנק יסוד סביר להניח שמדובר בפעילות חשודה או שהבנק פעל בכוחניות ובחוסר אכפתיות כלפי הלקוח כשחילל לו שיק למרות שהייתה יתרת זכות ?

האם הבנק פעל באופן סביר כשחילל השיק או התרשל וגרם נזק ?

האם הבנק מיצה את מכלול היכולות לבירור הענין טרם שהחזיק שיק וגרם נזק ללקוח ?

אדגים: מקרה כזה שמשרדי טיפל בו הגיע לערעור לבית המשפט המחוזי, מאחר ושופטת בית משפט השלום קיבלה את טענת הבנק – להגבלת החשבון מכח חוק איסור הלבנת הון.

בערעור שהגשתי מיידית לבית המשפט המחוזי בלוד – חשתי כמו צדיק, כי , כידוע "צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים": לא הייתי צריך לפתוח את הפה… מיד בתחילת הדיון בית המשפט הביע תדהמתו מהחלטת בית משפט קמא, דחה לחלוטין עמדת הבנק, ואף חייב אותו לשלם הוצאות נכבדות למרשי (תביעת הנזיקין נגד הבנק – בדרך…)

המסקנות:-

1. כעיקרון, הגבלת חשבון מוסדרת בחוק ספציפי : חוק שיקים ללא כיסוי, וניסיון בנק להגביל חשבון מכח חוק זר – צריך להתקבל בחשדנות מיידית.

2. עם זאת, נוכח סמכויות וחובות הבנק מכח חוק איסור הלבנת הון, לא ניתן לשלול באופן קטגורי מצבים בהם הבנק רשאי או אף חייב למנוע פעילות בחשבון, לרבות – כיבוד שיקים כשיש יתרת זכות.

2. הבעיה הנה שבמקרים רבים (מידי) הבנק פועל באופן כוחני, שרירותי, ומפעיל סמכותו מכח איסור הלבנת הון עם "אצבע קלה על ההדק", תוך חוסר אכפתיות לתוצאות פעולתו/החלטתו על הלקוח, וכמובן תוך הפרת מכלול חובותיו ללקוח.

3. בכל מקרה כזה – יש לנתח היטב עם עו"ד המתמחה בתחום דיני בנקאות את עובדות המקרה, בכדי להסיק היש טענה ראויה כנגד עמדת הבנק.

4. במקרים המתאימים- אסור לוותר: הנזק בגין הרישום השלילי חמור ביותר, וצריך להילחם בניסיון הבנק להגביל החשבון שלא כדין.

כתבות נוספות מאת עידו אנגל:

טוב שם משמן טוב – אתיקה של חברי ממשלה על קצה המזלג

שמם הטוב של חברי הממשלה ושל כלל נבחרי הציבור, הינו הגורם המכריע להצלחה במילוי תפקידם והערובה להמשך השירות הציבורי בו בחרו. השם הטוב של נבחרי הציבור תלוי בכך שהציבור נותן את אמונו בנבחריו וסבור כי הם פועלים לטובת האינטרס הציבורי וכי הם אינם מנצלים לרעה את תפקידם לטובתם האישית. אי בהירות הדין הינה מכשול צפוי, ולפיכך לשם עיגון כללים כתובים וברורים בתחום ניגוד העניינים של חברי ממשלה מינתה ממשלת ישראל ה- 18 (ממשלתו הראשונה של מנחם בגין) וועדה בראשות שופט בית המשפט העליון שלמה אשר. המלצות הוועדה עוגנו כהחלטת ממשלה, ונקראו "הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים". הכרת הכללים ואופן פעילותה של הוועדה למתן היתרים מנעה משרים רבים בראש ובראשונה להיקלע למצב בו הם מפרים את הכללים, והיו גם מקרים בהם זכו שרים להגנה על פרטיותם על אף הכלל שהחלטות הוועדה למתן היתרים הינן פומביות. לפיכך טוב יעשו השרים ונבחרי הציבור שיקפידו על קלה כבחמורה, שכן מלבד חובתם המשפטית להימנע מלהיות במצב של ניגוד עניינים, שמירה על כללים אלה מסייעת להם אף לשמור על מעמדם הציבורי ולאפשר את המשך השליחות הציבורית בה בחרו.

מרטין בוקסדורף

איך לקחת משכנתא אחרי פשיטת רגל?

עברתם פשיטת רגל וקיבלתם הפטר? עבר קצת זמן ואתם רוצים עכשיו לקחת משכנתא לסגירת חובות או משכנתא לקניית דירה? אתם כבר בטח מבינים שזה הולך להיות משימה מאוד קשה, היות והבנקים לא יכולים לסבול אנשים שעברו פשיטת רגל ולא מוכנים להסתכל עליהם בכלל.

הסדרי ניגודי עניינים לבכירים – עלה תאנה?

יועץ משפטי לממשלה שמתבטא בשיחות פרטיות כנגד הכפופים לו בגלל עניין אישי; ראש ממשלה שנדרש להעביר סמכויות לשרים שנתונים למרותו והעתיד הפוליטי שלהם נתון בידיו; משנה לפרקליט מדינה שמאשרת לחקור חבר כנסת בחשד שאיים על הממונה עליה; אלה ועוד רבים הינן תופעות שנגרמות מיצירת הסדרים למניעת ניגוד עניינים שאינם מקיימים את התכלית שלשמם הם נוצרו. הסדרי ניגוד עניינים אינם יכולים להיות עוד עלה תאנה. יש צורך בשינוי מהותי ומשמעותי.

מרטין בוקסדורף

מה זה מחיקת נתוני אשראי שלילי? מרטין בוקסדורף

נעים מאוד, שמי מרטין בוקסדורף אני מטפל במסורבי משכנתא, כלומר משיג משכנתאות לאנשים שלא מצליחים לקבל משכנתא בעצמם. אני מכיר לעומק ולרוחב את הנושא של דוח נתוני אשראי ואני רוצה להרחיב מעט על הדבר הזה.

האם המצווה יכול לשלוט ביורשים מקברו ?

המאמר סוקר את יכולת המצווה לקבוע הוראות בצוואתו המגבילות את יכולת היורשים לפעול ו/או לממש זכותם ביחס לירושה

איך נוצרים מסורבי משכנתא בבנקים? עם מרטין בוקסדורף!

הרבה פעמים אני שומע מאנשים משפטים כמו "לא מצליח להבין למה הבנקים לא מאשרים לא משכנתא, בסך הכול חזרו לי כמה צ'קים וכמה הוראות קבע". אז מה בעצם העניין הגדול עם זה? בואו נדבר:

מרטין בוקסדורף

מומחה למשכנתאות אחרי פשיטת רגל? – פונים למרטין

האם פושטי רגל יכולים לקבל משכנתא בבנקים? התשובה היא בהחלט כן. אבל התשובה היא מורכבת יותר וצריך לענות על כמה קריטריונים, עדי להבין לעומק איך באמת עובדת משכנתא של פושטי רגל בבנקים.

מרטין בוקסדורף

משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים כאשר אין ברירה!

נכנסתם להגבלה וחייבים לקבל כסף כנגד שיעבוד הבית? לא רוצים ללכת לאיבוד בין כל החברות החוץ בנקאיות ולהגיע למשכנתא טובה באמת? שמי מרטין בוקסדורף, בעשר שנים אחרות אני מתמודד עם המשכנתאות הכי מורכבות ומסובכות- בהצלחה מרשימה.

הלוואות חוץ בנקאיות – שוק אפור : המדריך להתגוננות

מגפת הקורונה יצר בעיית אשראי לפרטיים ולגופים עסקיים כאחד. על אף הדיבורים על הקלות במתן הלוואות ע"י הבנקים, בפועל – הם בוחנים היטב למי הם נותנים, ודורשים בטחונות שלא תמיד ניתן לספק. במצב זה, יש הפונים לשוק האפור, ושם מתברר לעיתים שנגבתה מהם ריבית גזל. לא צריך לוותר. יש כלים משפטיים למניעת עוול זה. יש כלים למנוע תשלום ריבית גזל ו/או לדרוש החזר של תשלום ריבית ביתר.

מרטין בוקסדורף

הפלייה במשכנתא בין מקבלי הפטר לבין הסדרי חוב

נניח אדם כל שהוא שהבין שהוא כבר מסובך בחובות, בשנת 2016 הוא הגיע למסקנה שהוא הולך לפשיטת רגל ומוחק את כל החובות שלו. הוא לוקח עורך דין ומתחיל הליך פשיטת רגל ובשנת 2018 מסיים בהפטר ומקבל פטור מכל חובותיו.

הטיסה בוטלה עקב פיצוץ בגלגל – הנוסעים יקבלו כ- 15 אלף ש"ח

במהלך המראת טיסה מפרנקפורט חשו הנוסעים פיצוץ עז שאירע בשל תקלה באחד מגלגלי המטוס, שבעקבותיה עוכבו הנוסעים בשדה התעופה כ-16 שעות. בית המשפט קבע, שחברת התעופה לא הוכיחה שהתקלה שהתרחשה במטוס מהווה נסיבות מיוחדות, וחייב את חברת התעופה לשלם לנוסעים פיצוי מכוח חוק טיבי.

תיעוד אירוע תאונתי/ביטוחי

תיעוד אירוע תאונתי הוא הפעולה הראשונית המתבקשת שמתרחש אירוע תאונתי. לא משנה אם מדובר בנזק רכוש או נזק גוף !!! … לא משנה אם יש מקום להגיש תביעה או לא וכן באם אתם אחראים או לא !!!

בית

הבנק מסרב לתת משכנתא למרות אישור עקרוני – מה הדין ?

המאמר בוחן משפטית את המצב בו הבנק נותן אישור עקרוני למשכנתא, אך חוזר בו אח"כ מהאישור: האמנם מותר לו ?

הבנק חייב לך !

המאמר עוסק בחובות הבנק ללקוחותיו, ומתמקד בחובת תום הלב של הבנק בכלל ובהפרת חוב הגילוי בפרט. המאמר סוקר פסיקה, מפרט מקרים לביטול ערבות ו/או משכנתא מחמת הפרת חובת הגילוי, ונותן המלצות לחייבים לבנק: ערבים וממשכנים

תאונות בעבודה בימי קורונה

פגיעות בעבודה בימי קורונה

מקווה שיש לך עורכי דין טובים לקראת וועדת החקירה.

עורך הדין בני כץ בפניה ישירה למנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן-טוב

אל תיתנו לוירוס הקורונה לבלבל אותכם.

קצת על חשיבות הזכות להיוועץ בעורך דין לפני כל חקירת משטרה – ומה דעתי על 'ערכו' של ייעוץ טלפוני לחשוד בפלילים לפני חקירה באזהרה בתחנת המשטרה – בפוסט לפניכם. נכתב ע"י עו"ד יניב פרץ, שותף מייסד במשרד עוה"ד איתן כבריאן, יניב פרץ ושות' – משפט פלילי, מנהלי וזכויות אדם.

"משפחה זה הכל"

רבים מאיתנו משפחות לניצולי שואה. רבים מאיתנו דור שני/שלישי. ויש כאלו שמתביישים בכך. אבל אני לא. היום אנו מציינים את יום השואה. ואני גאה- אפילו גאה מאוד להיות הנכדה שלך למרות שאתה לא כאן כדי לראות אותי. כבר הרבה שנים. 20 שנה בדיוק. מטורף. סבא. שנים שניסיתי להדחיק את הכאב ודווקא השנה, אולי בעקבות המצב והעובדה שיש לנו זמן רב לחשוב כשכולנו בבית הכאב עוצמתי והדמעות לא מפסיקות לזלוג.

מגיפת הקורונה – איך להתמודד עם החובות ?​

המאמר סוקר דרכי התמודדות עם הבנק ועם החובות, תוך כדי מתן המלצות פרקטיות להתמודדות עם המשבר הכלכלי עקב משבר הקורונה

נגישות