נוהל חדש: אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל

עולם המשפט נערך לימי החירום הללו. ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין פרסמה את הכללים למתן תצהירים מרחוק
מערכת אוביטר |
ועדת האתיקה הארצית לשכת עורכי הדין

בהמשך לגילוי הדעת שפורסם מטעם ועדת האתיקה ביום 17.03.2020 ובצל מצב החירום שהוכרז בארץ (15.03.20), הנחיות משרד הבריאות והצורך בשמירה על בריאות הקהל הרחב וציבור עורכי הדין, מתכבדת ועדת האתיקה לפרסם החלטתה התקפה כל עוד מוכרז מצב חירום בישראל, בנושא שבנדון:

סעיף 15 לפקודת הראיות (להלן הפקודה) קובע שלוש דרישות מצטברות, בהתקיימן מסמך ייחשב – כתצהיר:
א. הצהרה בכתב חתומה על ידי המצהיר
ב. ההצהרה ניתנה לאחר שהמצהיר הוזהר על ידי המזהיר כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן.
ג. דבר מתן האזהרה אושר על ידי המזהיר על פני התצהיר.

כידוע, התצהיר משמש כמסמך להוכחת עובדות במסגרת הליכים משפטיים, לרבות תחליף לעדות ראשית בבית משפט, ואף להוכחת עובדות מחוץ לכותלי בית המשפט. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לאמיתות הכתוב בו. להשגת מטרה זו נועדה האזהרה בדבר המשמעות הפלילית של אי הצהרת אמת, המהווה דרישה מהותית לקיומו של תצהיר.

תכליות מרכזיות נוספות לעריכת תצהיר הן זיהוי המצהיר בירור ווידוא זהות האדם אשר מוסר – את הדברים המופיעים בתצהיר, כפי שנחזית על פני התצהיר רכיב שגם הוא חשוב לאמינות – התצהיר. בנוסף, כאשר מי שערך את התצהיר הוא עורך דין, יש לוודא שהמצהיר מודע לתוכנו של
התצהיר עליו הוא חותם תכלית נוספת היא תיעוד תהליך האזהרה בגוף התצהיר, או כלשון הסעיף "נתינתה תאושר על פני התצהיר".

הנחיות משרד הבריאות לפיהן אין לצאת מהבית, למעט במצבים המחייבים זאת תוך צמצום מגע בין אנשים ושמירת מרחק של 2 מטרים, מחייבות קבלת החלטות והתאמת פעולות עוה"ד לשעת חירום זו.

בהתאם לכך, מוצאת ועדת האתיקה הארצית, כי ככל שקיים צורך דחוף בקיומו של תצהיר בעת הזו, הרי שיש להתיר אימות החתימה על ידי עורך הדין בהיוועדות חזותית בתנאים המצטברים הבאים בלבד:

 1. עורך הדין והמצהיר מצויים בעת האימות בישראל.

 2. המצהיר מוכר לו מהיכרות אישית ו/או הינו לקוחו הקבוע של עוה"ד כהגדרתו בסעיף 14(ג) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 – "לקוח קבוע" לקוח – שעורך הדין נותן לו שירותים דרך קבע.

 3. המצהיר הציג בפני עוה"ד על גבי הצג תעודה מזהה.

 4. עוה"ד הקריא בפני המצהיר את האזהרה הבאה:

"הריני מאשר, כי ביום_______ בחודש _____ שנת 2020 , בשעה _____, הופיע לפניי עו"ד________________ מ.ר._______, מהכתובת ___________________ מר _______________ הנושא ת"ז מס' ________________שזוהה על ידי והמוכר – לי אישית ו/או כלקוח קבוע בהתאם להגדרת כלל בסעיף 14(ג) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986, ההופעה לפניי בוצעה באמצעות היוועדות חזותית אשר מתועדת אצלי, כאשר המצהיר מופיע לפניי על גבי הצג, עת הצהרתו מושא האימות לפניו והוא מצהיר בפניי כי הוא מצוי במדינת ישראל בזמן החתימה והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו.

לאחר שהזהרתי את המצהיר, כי עליו להצהיר את האמת, וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ"ל את נכונות הצהרתו אשר הוצגה לי במלואה במסגרת ההיוועדות החזותית וחתם עליה מולי .
חתימת המצהיר_________________; חתימת עוה"ד_________________".

 1. בהסכמת המצהיר ובכפוף לכלל 22 (א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, עוה"ד יתעד בהקלטה חזותית את תהליך האזהרה והאימות בלבד, הכולל את:

א. הסכמת המצהיר לתיעוד בהקלטה חזותית.
ב. צילום תעודת הזיהוי של הלקוח.
ג. קריאת האזהרה על ידי עוה"ד, אישור האזהרה ע"י המצהיר.
ד. הצהרה להקלטה על: תאריך ושעת אימות התצהיר, נושא האימות כמפורט ברישא של התצהיר, שמו ומספר רישיונו של עוה"ד.
ה. חתימת המצהיר.

 1. עם סיום החתימה והתיעוד ישלח המצהיר את המסמך (החתום) אל עוה"ד באמצעי דיגיטלי כגון באימייל, ווטסאפ, פקסימיליה וכיו"ב.

 2. מיד עם קבלת המסמך, עוה"ד יוודא שהמסמך שהתקבל בידו הוא המסמך שעליו חתם המצהיר בתיעוד. לאחר מכן, יחתום עוה"ד בעצמו על המסמך ויאשר את זהות המצהיר ואת מתן האזהרה.

 3. המסמך שעל גביו יהיו שתי החתימות הוא התצהיר השלם, שאותו ניתן יהיה להגיש לבית המשפט או לעשות בו שימוש אחר בהתאם לצורך.

 4. עוה"ד הנדרש להגיש תצהיר לביהמ"ש, יגישו תוך ציון העובדה כי התצהיר נערך בהיוועדות חזותית בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית לשעת חירום מיום 24.03.2020 וכי שמור בידו תיעוד חזותי של אימות התצהיר אשר יוגש לביהמ"ש ככל שיתבקש.

 5. תיעוד של תצהיר כמפורט בסעיף 5 לעיל, בין שהוגש לביהמ"ש ובין שלאו, ישמר בידיי עורך הדין עפ"י כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), תשל"א-1971.

יודגש, תפקידו של עוה"ד בעריכת התצהיר ואימותו אינו טכני בלבד, שכן עוה"ד הוא זה אשר העלה על הכתב את המידע שמסר לו המצהיר ועליו לוודא כי המצהיר הבין את תוכן התצהיר כפי שנערך שכן, בעצם האימות על ידי עוה"ד הוא נותן תוקף לתצהיר.

לסיכום, לאור החשיבות באזהרת המצהיר ואמיתות תוכנו של התצהיר, על עורכי הדין לשמור על השימוש באימות חתימה בהיוועדות חזותית כחלופה למקרים בהם לא ניתן היה לפעול בדרך של אימות חתימה בנוכחות המצהיר, או ע"י עריכת "הצהרה" (כמפורסם בגילוי
הדעת של ועדת האתיקה מיום 17.03.20) ובעת חירום זו בלבד.

יודגש: כי חל איסור להקליט לקוח כאמור בסעיף 22 )א( לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית(, התשמ"ו- 1986 , למעט הקלטה על פי המפורט בסעיף – 5 דלעיל כהוראת שעה, בצל שעת החירום בה אנו מצויים, ולצורך תיעוד טכני בלבד.

מנחם מושקוביץ, עו"ד
יו"ר ועדת האתיקה הארצית

שתף את הכתבה ב:
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

  נגישות