העצמת נפגעי עבירה: ניווט בזכויותיהם בהליכים פליליים

. המאמר שכותרתו "העצמת קורבנות: ניווט בזכויותיהם בהליכים פליליים" צולל לתוך טרנספורמציה זו, מאתגר את הפרספקטיבה המקובלת על ידי הדגשת הזכויות המשפטיות שממקמות את הקורבנות במרכז ההליכים. עורך הדין אורי קינן, מומחה בליטיגציה, שופך אור על הנושא ומבהיר את חוק זכויות נפגעי עבירה ואת המגמה הגוברת לכיוון מעורבות ופיצוי גדולים יותר לקורבנות.
אילוסטרציה

במארג המורכב של ההליכים הפליליים, תפקידן וזכויותיהן של קורבנות עבירה עולים לעתים קרובות כנושא בעל חשיבות עמוקה ומחלוקת. בעוד שבעבר נתפסו כגורמים שוליים בעלי השפעה מוגבלת על מהלך הצדק, התקדמויות משפטיות אחרונות עיצבו מחדש באופן משמעותי את מעמדן מחקר זה לא רק חושף את הזכויות הניתנות לקורבנות עבירה מתחילת התהליך המשפטי, אלא גם מדגיש את ההשלכות הרחבות יותר של שינויים אלה על מערכת המשפט ועל החברה בכללותה.

תפיסה מוטעית של תפקיד הקורבן
במשך שנים, התפיסה הרווחת הייתה שקורבנות פשע תופסים עמדה שולית בתהליך המשפט הפלילי. פרספקטיבה זו, המושרשת עמוק בתודעת הציבור ואפילו בקרב חלק מהעוסקים במשפט, מציעה שברגע שהפשע מדווח, תפקיד הקורבן מצטמצם לזה של עד בלבד – אם בכלל. הקרב המשפטי, על פי השקפה זו, הוא בעיקר בין המדינה לנאשם, כאשר המדינה נוטלת את המעטפת בשם הקורבן. נרטיב זה הוביל לתחושת ניכור בקרב הקורבנות, אשר לעתים קרובות מרגישים שהם נדחקים הצידה בהליכים הנוגעים להם באופן אישי ולעוולות שעברו. סנטימנט כזה לא רק פוגע בתחושת הצדק של הקורבנות אלא גם מתעלם מהתרומות הפוטנציאליות שהם יכולים לתת לתהליך המשפטי. עם זאת, כפי שנראה, שינויים אחרונים בפרקטיקה המשפטית ובחקיקה, בפרט בחוק זכויות נפגעי עבירה, מערערים על תפיסה מיושנת זו ומבשרים עידן חדש שבו קורבנות מוכרים כמשתתפים אינטגרליים בעלי זכויות ותפקידים משמעותיים במערכת המשפט הפלילית..

זכויות על פי חוק
חוק זכויות נפגעי עבירה משמש כאבן יסוד בנוף המתפתח של זכויות נפגעים במערכת המשפט הפלילית. בניגוד לתפיסה המסורתית המדרדרת נפגעים לשוליים, חוק זה מכיר בחלקם בהליכים ומעניק להם זכויות ספציפיות המבטיחות שהשתתפותם תהיה משמעותית ומבוססת. כבר מהשלבים הראשוניים ביותר, החל מחקירת החשוד, נפגעים מקבלים זכויות משמעותיות המדגישות את תפקידם המרכזי.

אחת הזכויות החשובות ביותר על פי חוק זה היא היכולת של נפגעים להיות מעורבים מול משרד התובע הממלכתי. מעורבות זו כוללת קבלת מידע על עסקאות טיעון, שלב מכריע שבו נפגעים יכולים להביע את דעותיהם ולהשפיע פוטנציאלית על כיוון התיק. יתר על כן, הם זכאים לקבל מידע על התקדמות התיק בשלביו השונים, תוך הבטחת שקיפות ומעורבות שלא נשמעו כמותן בעבר.

בנוסף, לנפגעים יש זכות גישה לחומרים הקשורים לתיק, מה שמעצים אותם עוד יותר בידע ובאמצעים להבין את ההליכים במלואם. גישה זו מאפשרת לנפגעים להישאר מעודכנים וכאשר יש צורך, לעסוק בתהליך באופן פעיל, כגון מתן קלט או ערעור על החלטות שהם מאמינים שהן לא צודקות.

זכויות אלה מסמנות שינוי משמעותי לכיוון הכרה ותיקוף תפקידו של הקורבן בתהליך המשפט הפלילי, תוך הבטחה שקולם יישמע ודאגותיהם יטופלו. מסגרת חקיקתית זו לא רק מחזקת את עמדות הקורבנות אלא גם מסמלת מחויבות רחבה יותר לצדק הכוללני ומכבד את כל הצדדים המעורבים.

תביעת פיצויים
מעבר להכרה ומעורבות בהליכים הפליליים, החוק סלול את הדרך לקורבנות לתבוע פיצויים – צורה של צדק משקם שמכיר בנזקים המוחשיים והבלתי מוחשיים שנגרמו. בעוד שלבית המשפט הפלילי יש סמכות לפסוק פיצויים עד לסכום מסוים, המוגבל כיום ל-260,000 ש"ח, זה אינו התקרה לקורבנות המבקשים סעד.

במקרים רבים, קורבנות יכולים לתבוע פיצויים נוספים באמצעות תביעות אזרחיות, דרך משפטית מקבילה שמצטלב עם ההליכים הפליליים אך פועלת תחת קבוצה שונה של כללים ופוטנציאלים. גישה דו-מסלולית זו לפיצויים מאפשרת לקורבנות לא רק לחפש צדק על העוולות שבוצעו נגדם אלא גם להתמודד עם ההשלכות הכספיות והרגשיות של הפשע.

עלייה זו בתביעות פיצויים, במיוחד באמצעות המסלול האזרחי, משקפת הכרה הולכת וגוברת בהשפעה הכוללת של הפשע על חייו של אדם. הנכונות הגוברת של המערכת המשפטית לפסוק סכומי פיצויים גבוהים יותר מסמלת מעבר לגישה ממוקדת קורבן יותר, שבה ההשלכות של הפשע וצרכיו של הקורבן מקבלים בולטות.

עו"ד אורי קינן מציין עלייה ניכרת בפיצויים שנפסקו לקורבנות פשע בשנים האחרונות, ומייחס מגמה זו לשימוש המוגבר בתביעה פלילית. התפתחות זו לא רק מועילה לקורבנות הפרטיים בכך שהיא מספקת אמצעי התאוששות אלא גם משמשת כגורם מרתיע, ומאותתת לעבריינים פוטנציאליים על ההשלכות הכספיות החמורות של מעשיהם.

השפעת הסנגוריה והמומחיות המשפטית
המסע להכרה ולהגברה של זכויות קורבנות פשע קודם באופן משמעותי על ידי סנגוריה מסורה ומומחיות של אנשי מקצוע משפטיים. מומחים כמו עורך הדין אורי קינן, עם הבנה עמוקה של ליטיגציה וזכויות קורבנות, היוו גורם מכריע בניווט המורכבויות של המערכת המשפטית כדי להבטיח שקולות הקורבנות יישמעו וזכויותיהם יישמרו. הסנגוריה שלהם מילאה תפקיד מכריע הן בעיצוב דעת הקהל והן בהשפעה על שינויים חקיקתיים המחזקים את מעמד הקורבנות במערכת המשפט הפלילי.

המעורבות הגוברת של קורבנות בהליכים פליליים והמגמה העולה של פיצויים הם עדויות ליעילות של מומחיות משפטית וסנגוריה כאלה. אנשי מקצוע אלה לא רק מספקים את הייצוג המשפטי הנדרש, אלא גם מציעים הדרכה, תמיכה ותחושת העצמה לקורבנות במה שיכול להיות תקופה מאתגרת להפליא. מאמציהם חורגים מעבר למקרים בודדים, ותורמים לשינוי תרבותי רחב יותר לקראת תהליך משפטי כוללני וצודק יותר.

יתר על כן, עבודתם של סנגורים אלה מדגישה את החשיבות של חינוך משפטי ומודעות בקרב קורבנות לגבי זכויותיהם. על ידי הסרת המסתורין מהתהליך המשפטי ומתן מידע נגיש, קורבנות מצוידים טוב יותר להשתתף באופן פעיל במקרים שלהם, לחפש צדק ולהתחיל בדרך לריפוי. לכן, לא ניתן להפריז בהשפעת הסנגוריה והמומחיות המשפטית – זהו מגדלור של תקווה וגורם מניע להתקדמות מתמשכת בהגנה ובהכרה בזכויות קורבנות הפשע.

ההתפתחות בזכויות נפגעי עבירה במערכת המשפט הפלילי מסמנת צעד משמעותי לקראת נוף משפטי צודק ואמפתי יותר. חלפו הימים שבהם נפגעים היו צופים בלבד במקרים שלהם, מודרים וחסרי קול. חוק זכויות נפגעי עבירה והמאמצים הבלתי נלאים של פעילים ומומחים משפטיים, המיוצגים על ידי עורך הדין אורי קינן, הביאו עידן חדש שבו נפגעים עומדים בעלי כוח, תפקידיהם חיוניים וזכויותיהם איתנות. מהשפעה על הסדרי טיעון ועד לתביעת פיצויים מוצדקים, לנפגעים יש כעת האמצעים להשתתף באופן פעיל בתהליך הצדק. שינוי זה לא רק מכיר בחומרת חוויותיהם אלא גם סלול את הדרך לגישה מכילה יותר לצדק. ככל שאנו מתקדמים, ההגנה המתמשכת והשכלול של זכויות אלה יישארו קריטיים להבטחת מערכת המשפט שתשרת במלואה את אלה שהיא מבקשת להגן עליהם. מערכת המשפט שתשרת במלואה את אלה שהיא שואפת להגן עליהם.

שתף את הכתבה ב:
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות