לשון הרע עמוד 2

לשון הרע

לשון הרע עמוד 2

שלב 1 מתוך 7

  • השמיצו אותך ברשתות החברתיות?
    החוק קובע כי מגיעים לך עד 150,000 ₪ ללא הוכחת נזק.
    לבחינת זכאותך לפיצוי נשמח למילוי השאלון הבא:

נגישות