שילון צוקרשטיין ושות'


אודות שילון צוקרשטיין ושות':

שילון צוקרשטיין ושות' הוא משרד עורכי דין ועורכי פטנטים העוסק בפטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, זכויות מטפחים, דיני מחשבים ואינטרנט וכדומה. אנו עוסקים בהגנה על קניינם הרוחני של לקוחותינו ברחבי העולם.

התייעצו איתנו

הפנייה אינה מחייבת    כתובתנו: מגדלי עזריאלי, Derech Menachem Begin, Tel Aviv-Yafo, Israel

    נגישות