מרזל יגאל

נשיא

מנהל בתי המשפט נשיא של בית משפט מחוזי

 • נולד בישראל בשנת 1972.
 • בשנת 1990 סיים לימודים בבית ספר התיכון ע"ש הימלפרב בירושלים.
 • בין השנים 1992-1991 שירת בצה"ל. סא"ל (מיל'), שופט בבית הדין הצבאי לערעורים.
 • בשנת 1996 סיים בהצטיינות יתרה לימודי תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית י-ם.
 • בין השנים 1997-1996 התמחה בלשכת כב' הנשיא אהרן ברק וכב' הרשם אלון גילון (ז"ל).
 • בשנת 1997 התקבל כחבר בלשכת עורכי הדין.
 • בין השנים 2003-1997 שימש עוזר משפטי לנשיא בית המשפט העליון.
 • בשנת 1998 סיים בהצטיינות יתרה לימודי תואר שני למשפטים באוניברסיטה העברית בי-ם.
 • בשנת 2002 סיים לימודיו לתואר ד"ר במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, בנושא
 • המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות.
 • בין השנים 2004-2003 שהה באוניברסיטת ניו-יורק NYU כחוקר אורח.
 • בחודש אוגוסט 2004 מונה לכהונת רשם בית המשפט העליון.
 • בשנים 2007-2004 שימש כמרצה (מן החוץ) באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • בחודש מאי 2005 מונה לכהונת שופט של בית משפט שלום / רשם בית המשפט העליון.
 • בחודש אוקטובר 2009 מונה לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בירושלים.
 • בין השנים 2012-2006 כיהן כחבר בוועדת האתיקה של השופטים.
 • בשנת 2007 נבחר לתפקיד סגן המזכיר הכללי של הארגון הבינלאומי להשתלמות
 • שופטים (IOJT) ובשנים 2013-2011 כיהן כמזכיר הכללי של הארגון.בשנת 2017 מונה לתפקיד
 • סגן נשיא הארגון.
 • החל מיום 1.1.2017 מכהן כמנהל המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים במקביל לתפקידו כשופט
 • בבית המשפט המחוזי בירושלים.
 • ב-1.4.2018 מונה לכהונה כמנהל בתי המשפט ונשיא של בית משפט מחוזי.
 • חיבר שני ספרים – המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות (2004); דיני פסלות שופט (2006).
 • כן פרסם מאמרים בכתבי עת מקצועיים בארץ ובחו"ל:
 • 1."השעיית הכרזת הבטלות" משפט וממשל ט 39 (2006).
 • 2."דמוקרטיה פנימית במפלגות" בחירת מועמדים בישראל – המצוי והרצוי 60
 • (ג' רהט, עורך, 2006).
 • 3."המעמד החוקתי של האופוזיציה הפרלמנטרית" משפטים לח 217 (2008).
 • ."ניגוד עניינים של חברי הכנסת: נאמן המפלגה או נאמן הציבור?" ניגוד
 • עניינים במרחב הציבורי – משפט, תרבות אתיקה ופוליטיקה 389 (2009).
 • 5."מעמד הכנסת לעניין חוקתיות החוק" משפטים לט 347 (2009).
 • 6."לו יהי כן! על תרומתו של אהרן ברק להבניית שיקול הדעת השיפוטי" ספר ברק – עיונים
 • ברק – עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק 103 (2009).
 • 7."על הצהרת האמונים של השופט" ספר אור 647 (2013).
 • ."זכות הערעור או ערעור בזכות? סעיף 17 לחוק יסוד: השפיטה", ספר שלמה
 • לוין 141 (2013).
 • 9."סדרי דין בעתירות לעניין תוקף החוק", ספר אליהו מצא 167 (2015).
 • 10."הרובד הפנימי של המכרז הציבורי" משפט ועסקים יח – ספר אילה
 • פרוקצ'יה (2015).
 • 11."פגם בערבות להצעה במכרז ושאלת המידתיות בדיני המכרזים", משפטים
 • מה 203 (2015).
 • 12."סעיף 18 לחוק יסוד: השפיטה: דיון נוסף בדיון הנוסף" ספר דורית ביניש
 • (קרן אזולאי, איתי בר סימן טוב, אהרן ברק ושחר ליפשיץ, עורכים) (צפוי להופיע 2017).
 • 13."חובת האמון של הממשלה כלפי הכנסת" חובות אמון בדין הישראלי (רות
 • פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב עורכים, 2016).
 • 14."על שיקול דעתו (הרחב) של שר הפנים לפי חוק הכניסה לישראל" ספר אדמונד
 • לוי 248 (2017).
 • 15."פסלות שופט: אתגר מראית פני הצדק למבחן החשש הממשי למשוא פנים" ספר
 • שטרסברג-כהן(אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי ואלפעד עפארי, עורכים 2017
 • 16.. "THE DISSOLUTION OF POLITICAL PARTIES: THE PROBLEM OF INTERNAL DEMOCRACY",
 • DEMOCRACY", 4 INT'I J. CONST. L. 84 (2006).
 • 17."JUDICIAL REVIEW OF COUNTER TERRORISM MESSURES – THE ISRAELI
 • MODEL FOR THE ROLE OF THE JUDICIARY DURING THE TERROR ERA", 38
 • N.Y.U.J. INT'L L AND POL 67 (2006)
 • 18."HANS KELSEN AND POLITICAL PARTIES", 39 ISR. L. REV 39 (2006).
 • 19. (ON AHARON BARAK'S ACTIVIST IMAGE", 47 TULSA L. REV 339 (2011"
 • 20. "ESTABLISHING A JUDICIARY BASED RESEARCH CENTER – THE ISRAEL
 • EXPERIENCE", 2 JUDICAL EDUCATION AND TRAINING 35 (2014) (WITH KEREN
 • WEINSALL-MARQEL).
 • 21. "REVISING THE LIMITS ON JUDICIAL EXPRESSION IN THE DIGITAL AGE:
 • STRIVING TOWARDS PROPORTIONALITY IN THE CYBERINTIMIDATION CONTEXT",
 • (FORTHCOMING THE NATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW 2018) (WITH
 • KAREN ELTIS).

0 דירוגים

טרם נוצרו דירוגים.
נגישות