גורודצקי פליקס

44791
3.7

  1. גורודצקי פליקס
  2. »
  3. דירוגים
  4. »
  5. 44791
  6. »

44791

התחלת הדיון בזמן 5.0
הכרות עם התיק 3.5
ניהול הדיון ביעילות 4.0
יחס נאות לעדים 3.5
אפשר חקירת עדים נאותה 5.0
יחס נאות לעו"ד 3.0
ניסיונו לפשר בהתאם לנסיבות 3.5
הערכה כללית 3.5
יחס נאות אל בעלי הדין 3.0
הקפדה על התנהלות מכובדת באולם 3.0
נגישות