האתגרים המשפטיים של דיני משפחה בעיצומה של מלחמת חרבות הברזל

מלחמת חרבות הברזל גרמה לזעזוע משמעותי בישראל, שפגעה לא רק בביטחון המדינה אלא גם במערכת המשפט שלה. דיני משפחה, בפרט, התמודדו עם אתגרים מורכבים עקב המלחמה. בעוד משפחות מתמודדות עם אי הוודאות והסכנות שמעורר הסכסוך, מערכת המשפט נאלצת להתאים את עצמה ולטפל בסוגיות הייחודיות שעולות. מאמר זה בוחן את השפעתה של מלחמת חרב הברזל על משמורת וזמני שהות לקטינים, השימוש השנוי במחלוקת בזרע של נפטר לצורך הולדה, והתיקונים הנדרשים בחוק הירושה על מנת להתאים אותו לנסיבות החדשות הנובעות מהמלחמה.
אילוסטרציה envato

משמורת וזמני שהות לקטינים

אחד האתגרים המשפטיים שהתעוררו עקב מלחמת חרב הברזל נוגע לשינויים בזמני השהות לקטינים להורים גרושים.

המלחמה הובילה לעלייה בבקשות דחופות להתאמות בלוחות הזמנים של קטינים שהוריהם נפרדו, שכן משפחות מנסות להגן על ילדיהן מפני פגיעה אפשרית. מקרה אחד כזה כלל בקשה של אב לבטל את הצווים המונעים מילדיו לצאת מהארץ ולהעבירם לארצות הברית. האב טען שאחותו תלווה את הילדים בטיסת חילוץ, וכי עדיף לקטינים להימנע מחשיפה למטח טילים ולאזעקות שעשויות לעורר טראומה.

האם התנגדה לבקשה בטענה שהאב מנסה לחטוף את הילדים תחת מעטה של הגנה עליהם. בית המשפט דחה בסופו של דבר את בקשת האב, תוך שהוא מציין את התנהלותו לאורך השנה, היעדר קשר וסירוב לשלם מזונות כסיבות לדחייה. בית המשפט קבע גם כי לבית מגוריהם של הילדים היה מקלט, ולכן הסכנה שנשקפת מהמלחמה מוגזמת. סכסוכים אלה מדגישים את הצורך שהורים יגיעו להסכמות בנוגע לטיפול בילדים בעתות חירום ומשבר. סכסוכים בנוגע לטיפול בילדים ולזמן המושקע בכל הורה החריפו עקב המלחמה, כאשר טובת הילדים והחרדה מפני הלא נודע עומדים במרכז חילוקי הדעות הללו. הורים התווכחו האם להשאיר את ילדיהם בחו"ל עד שהסכסוך ידעך, האם לשלוח אותם לבית ספר באזורים שאין בהם חדרים מוגנים, והאם להסתמך על למידה מרחוק באמצעות פלטפורמות כמו זום. החלטות בתי המשפט במקרים אלה היו לא עקביות, שכן השופטים פוסקים על סמך השקפותיהם הסובייקטיביות ולעתים קרובות ללא קבלת קלט ממומחים.

חשוב לציין שסכסוכים אלה אינם מוגבלים להורים גרושים.

הורים נשואים התמודדו גם הם עם סוגיות דומות, אך בדרך כלל נמנעו מלהביא את חילוקי הדעות שלהם לבית המשפט, מחשש שהדבר עלול להוביל לסכסוכים בין-אישיים גדולים יותר. כתוצאה מכך, המלחמה הגדילה את האתגרים הקיימים בדיני המשפחה והדגישה את הצורך בקווים מנחים משפטיים ברורים בעתות משבר.

השימוש השנוי במחלוקת בזרע של אדם שנפטר לצורך הולדה

סוגיה משפטית מורכבת נוספת שעלתה במהלך מלחמת חרבות ברזל נוגעת לשימוש בזרעו של אדם שנפטר לצורך הולדה. מותם של למעלה מ-1,400 ישראלים כתוצאה מהמלחמה הציתו מחדש את הוויכוחים על השאלה האם יש להשתמש בזרעו של אדם שנפטר כדי להרות ילד. המצב המשפטי בישראל אינו ברור כעת, ואינו קיימת חקיקה המסדירה באופן ספציפי את הנושא. הדבר הוביל לשורה של שאלות מסובכות הכוללות פילוסופיה, ביו-אתיקה, משפט, רפואה, דת וחיברות. בליבת הוויכוח עומדת השאלה האם זהו האינטרס הטוב ביותר של ילד להיוולד כתוצאה משימוש בזרע של אדם שנפטר, בהתחשב בכך שהילד יהיה יתום ולעולם לא יכיר את אביו. מנקודת מבט רפואית, ניתן לשאוב זרע ולהקפיאו תוך 24-36 שעות מרגע מותו של אדם, ולהפשיר אותו בהמשך ולהשתמש בו להפריה אפילו שנים לאחר מכן. עם זאת, תהליך שאיבת הזרע נפרד משימושו. בתי החולים אפשרו בדרך כלל לשאוב זרע מאדם שנפטר ללא אישור בית משפט אם בן/בת הזוג של הנפטר ביקש זאת. לאור מלחמת חרב הברזל והחלון הקצר העומד לרשותנו לשאיבת הזרע, היועץ המשפטי לממשלה התיר לשאוב זרע לבקשת הוריו של הנפטר מבלי להזדקק לאישור בית משפט.

בתי המשפט לענייני משפחה בישראל נאלצו להתמודד עם מקרים רגישים וטרגיים הכרוכים בשימוש בזרע של אדם שנפטר. העיקרון המנחה לבתי המשפט במקרים אלה הוא רצונו של הנפטר.

יש להוכיח שהנפטר רצה שיהיו לו צאצאים גם לאחר מותו, וכי רצון זה לא נכפה עליו על ידי אחרים. אם בן/בת הזוג של הנפטר מבקש/ת להשתמש בזרע, בתי המשפט בדרך כלל מאשרים את הבקשה, שכן מניחים שהנפטר היה רוצה שיהיו לו ילדים גם לאחר מותו. עם זאת, כאשר הבקשה מגיעה מההורים או מקרובי משפחה של הנפטר בהיעדר בן/בת זוג, בתי המשפט דורשים ראיות משמעותיות לרצונותיו של הנפטר. השימוש בזרע של חיילים שנפלו מוסיף עוד שכבה של מורכבות לנושא. רוב החיילים הצעירים לא מביעים רצון להביא ילדים לעולם בשלב זה בחייהם, אך בתי המשפט נוטים לגלות סלחנות בעת דיון בבקשות של הורי החיילים המתים. במאי אשתקד אישרה הכנסת הצעת חוק בקריאה טרומית בשם "שימוש בזרעו של נפטר לצורך הולדה, התשפ"ג". הצעת החוק נועדה להסדיר את השימוש בזרע של נפטר ולאפשר לבן או בת הזוג של הנפטר להשתמש בזרעו גם אם הנפטר לא הותיר הנחיות ספציפיות בעניין, וזאת בתנאי שלא התנגד לכך במפורש. הצעת החוק אף מציעה לאפשר להורה של הנפטר להשתמש בזרעו עם אישה אחרת שתהיה אם הילד, בכפוף לאישור בית המשפט ובתנאי שלנפטר לא היה בן זוג בעת מותו או שבן הזוג אינו מעוניין להשתמש בזרע. עד אשר תחוקק חקיקה שתתמודד עם סוגיה זו, מומלץ לאנשים שמעוניינים להבטיח שרצונותיהם יקויימו להשאיר צוואה ביולוגית או הוראה מפורשת בנוגע לשימוש בזרעם לאחר מותם.

תיקונים לחוק הירושה

מלחמת חרבות ברזל הציפה גם את הצורך בשינויים בחוק הירושה, במיוחד במקרים שבהם בני משפחה נפטרו בו זמנית. חוק הירושה הנוכחי מייחס חשיבות רבה לסדר הפטירה בעת קביעת זהות היורשים והיקף העיזבון. אירועי המלחמה חייבו תיקונים בחוק כדי למנוע עוול בחלוקת עיזבונותיהם של אלו שנפטרו. כמענה לנסיבות הייחודיות שנוצרו עקב המלחמה, פרסם משרד המשפטים תזכיר חוק המציע תיקונים זמניים לשני סעיפים בחוק הירושה. התיקון המוצע הראשון נוגע לסעיף 6(ב), המתיר כיום רק לבן זוג, לילד או לאח של הנפטר למשוך כספים מהעיזבון. התיקון ירחיב רשימה זו כך שתכלול גם את הורהו או נכדו של הנפטר.

התיקון המוצע השני נוגע לסעיף 9 לחוק הירושה, העוסק במצבים בהם מתו שני אנשים או יותר, וסדר מותם אינו ידוע. סעיף זה מבחין בין "יורש ודאי", שיירש על פי דין בכל מקרה, לבין "יורש מסופק", שזכותו לרשת אינה ודאית ותלויה במותם של יורשים קודמים על פי דין. על מנת למנוע סכסוכי ירושה ממושכים, התיקון מציע שבני משפחה שמתו באירועי מבצע חרב ברזל ייחשבו כבעלי סדר מוות שאינו ניתן לקביעה. התיקון אף מציע להעניק שיקול דעת לבתי המשפט ולרשם לענייני ירושה להורות על חלוקת עיזבונות באופן שייראה להם נכון מטעמי צדק והגינות.

חרבות ברזל העלתה סוגיות משפטיות רבות בתחום דיני המשפחה, המשפיעות על אפוטרופסות וזמני שהות לקטינים, על השימוש בזרע של נפטר לצורך הולדה, ועל הצורך בתיקוני חקיקה בחוק הירושה. בעוד משפחות מתמודדות עם אי הוודאות והסכנות שמעורר הסכסוך, על המערכת המשפטית להתאים את עצמה ולטפל בסוגיות הייחודיות שעולות. בכך, היא עשויה לסייע להבטיח את רווחתם של אלו שנפגעו מהמלחמה ולספק תחושת יציבות בתקופה מאתגרת זו.

שתף את הכתבה ב:
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות