פשיטת רגל : מדריך מקיף לפתיחת דף חדש

פשיטת רגל הינה הליך משפטי שנועד לספק לאנשים התחלה חדשה על ידי שחרור מחובותיהם. בישראל, הליכי פשיטת רגל הם אופציה בת קיימא עבור אלה שמתמודדים עם חובות ומחפשים דרך להשיב לעצמם את השליטה במצבם הכלכלי. הבנת כללי היסוד של התהליך חיונית עבור יחידים בעלי חובות, שכן היא יכולה לעזור להם לקבל החלטות מושכלות לגבי עתידם הכלכלי. מדריך מקיף זה יחקור את ההיבטים השונים של פשיטת רגל בישראל, החל מקריטריונים לזכאות והתחלת ההליכים ועד להשפעה על חייו האישיים והכלכליים של הפרט.
אילוסטרציה envato

כדי להיות זכאי להליכי פשיטת רגל בישראל, על אדם להיות בעל סכום חוב כולל העולה על חמישים אלף ₪. מיקום הליך פשיטת הרגל תלוי בסכום הכולל של החובות, והתהליך של הגשת בקשה לפשיטת רגל כרוך בהגשת בקשה מפורטת לבית המשפט המתאים.

הגשת בקשה לפשיטת רגל יכולה להיות תהליך מורכב, וחשוב שאנשים יבינו את הדרישות והשלבים הכרוכים בכך. הבקשה חייבת לכלול מידע על המצב הפיננסי של החייב, לרבות נכסיו, התחייבויותיו, הכנסותיו והוצאותיו. בנוסף, על החייב לספק רשימה של נושיו וסכומי החוב כלפיהם.

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט יבחן את המידע שסופק ויחליט האם לקבל או לדחות את הבקשה. אם הבקשה מתקבלת, בית המשפט ימנה נאמן שיפקח על הליך פשיטת הרגל ויעבוד עם החייב כדי לפתח תוכנית פירעון או יקבע האם מוצדק לבטל את הבקשה באופן מיידי.

הליך פשיטת הרגל והשפעתו על הפרט הליך פשיטת הרגל בישראל אורך בדרך כלל בין שנה לארבע שנים, אך במקרים חריגים ניתן לקצר את משך הזמן. במהלך תקופה זו, על החייב לציית לתנאי הליך פשיטת הרגל ולפעול בהתאם להנחיות הנאמן שמונה לו.

גובה התשלום החודשי בהליך פשיטת הרגל נקבע בהתאם ליכולת ההשתכרות של הפרט. משמעות הדבר היא שהחייב נדרש לבצע תשלומים חודשיים בגין חובו בהתבסס על הכנסותיו והוצאותיו. הנאמן יעבוד בשיתוף פעולה עם החייב כדי לפתח תכנית פירעון סבירה בת קיימא שתביא בחשבון את מצבו הכלכלי.

במקרים מסוימים, חייב רשאי להציע לנושיו הסדר במהלך הליך פשיטת הרגל. מהלך זה מחייב את אישור בית המשפט ואת הסכמת הנושים. אם הושג הסדר, החייב יידרש לקיים את תנאיו, העשויים לכלול ביצוע תשלום חד פעמי או עמידה בתכנית פירעון מתוקנת.

במהלך הליך פשיטת הרגל, קצבאות מסוימות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי מוגנות מפני קיזוז או עיקול. סיוע זה נועד להבטיח שהחייב יוכל להמשיך ולעמוד בהוצאות מחייתו הבסיסיות תוך כדי שהוא פועל לפתרון חובו.

ישנם היבטים נוספים בחייו האישיים והכלכליים של הפרט המושפעים במהלך הליך פשיטת הרגל. לדוגמה, השימוש ברישיון הנהיגה אינו מוגבל במהלך ההליך, מה שמאפשר לחייב לשמור על צורכי התחבורה שלו. חשבון הבנק של הפרט מוגן מפני עיקול, אולם הוא רשאי לנהל את החשבון ביתרה חיובית בלבד. כלומר, הוא אינו רשאי לצבור עמלות בגין משיכת יתר או לנהל יתרת חשבון שלילית.
עיקולים שהוטלו על משכורת של יחיד מבוטלים במהלך הליכי פשיטת הרגל, מה שמספק הקלה מסוימת מעיקולים על השכר. עם זאת, עזיבת המדינה בדרך כלל אינה מותרת במהלך התהליך, למעט במקרים חריגים. הגבלה זו נועדה להבטיח שהחייב יישאר אחראי וזמין לעבוד עם הנאמן שלו והנושים.

השימוש בכרטיסי אשראי אינו מותר במהלך הליכי פשיטת הרגל, מכיוון שהם עלולים להחמיר את מצב החוב של היחיד. עם זאת, ניתן להשתמש בכרטיסי חיוב, אך רק אם לחשבון יש יתרה חיובית. בנוסף, נטילת הלוואות או שימוש בשיקים בדרך כלל אינם מורשים במהלך התהליך, מכיוון שפעולות אלה עלולות להקשות עוד יותר על המצב הפיננסי של החייב.

ביטול מיידי בהליכי פשיטת רגל

במקרים מסוימים, ניתן להעניק ביטול מיידי במהלך הליכי פשיטת רגל. משמעות הדבר היא שהחייב משתחרר מחובותיו מבלי לעבור את כל תהליך פשיטת הרגל או לבצע תשלומים חודשיים בגין חובו. ביטול מיידי ניתן בדרך כלל כאשר המצב הפיננסי של היחיד אינו מאפשר תשלומים חודשיים ואין תועלת בהמשך ההליכים.

דוגמאות למצבים בהם צפוי ביטול מיידי כוללות מקרים בהם מעורבים יחידים קשישים מאוד או נכים לצמיתות שאינם יכולים לעבוד ובעלי הכנסה מוגבלת.

במקרים אלה, המשך הליך פשיטת הרגל לא יביא להחזר משמעותי של החוב, מה שהופך את הביטול המיידי לפתרון הולם יותר.

נאמנים מסוימים עשויים לדרוש תוכנית החזר בהתבסס על שכרו של היחיד, גם במקרים בהם עשוי להיות מוצדק ביטול מיידי. במצבים כאלה, עורך דין לפשיטת רגל יכול לדבר בשם החייב ולטעון שביטול מיידי הוא דרך הפעולה המתאימה ביותר בהתחשב בנסיבות החייב.
ניתן גם לבקש תשלומים מוקדמים כדי לזרז את הליך הפטר.

ניתן לעשות זאת על ידי הגדלת התשלומים החודשיים או ביצוע תשלום חד פעמי על חשבון החוב הנותר. בית המשפט ישקול את עמדת הנושים ויאשר את הבקשה אם מקור הכסף לגיטימי וניתן להוכיח שהתשלום המוקדם לא יפגע ביכולתו של החייב לעמוד בהוצאות מחייתו הבסיסיות.

פשיטת רגל לעומת איחוד תיקים בהוצאה לפועל

אלטרנטיבה להליכי פשיטת רגל היא איחוד תיקים בהוצאה לפועל, הכולל איחוד של מספר חובות לתוכנית פירעון אחת. אמנם אפשרות זו עשויה להיראות מפתה, אך חשוב להבין שאיחוד תיקי הוצאה לפועל אינו מוביל למחיקת חובות ועלול רק להנציח את הבעיה ולהאריך את הליך הפירעון.

לעומת זאת, הליכי פשיטת רגל מספקים פתרון מקיף ומהיר יותר לבעיית החוב בכך שהם מובילים למחיקת חובות וסגירת תיקי הוצאה לפועל. זה מאפשר לחייב להתקדם עם לוח חלק ולהתחיל לשקם את עתידו הכלכלי.

הבחירה בין הליכי פשיטת רגל לאיחוד תיקי הוצאה לפועל תלויה במצבו הכלכלי ובמטרותיו הספציפיות של הפרט. חשוב לשקול בקפידה את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות ולהתייעץ עם איש מקצוע, כגון עורך דין לפשיטת רגל או יועץ פיננסי, כדי לקבוע את דרך הפעולה הטובה ביותר.

ההַפְטָר: מחיקה סופית של חובות וסגירת תיקי הוצאה לפועל

ההַפְטָר הינה הצהרה על מחיקה סופית של חובות וסגירת תיקי הוצאה לפועל. אבן דרך חשובה זו בהליך פשיטת הרגל מסמלת שהחייב השלים בהצלחה את ההליכים ואינו נושא עוד בנטל חובותיו הנותרים. כדי להכריז על הפטר, הנאמן יגיש לבית המשפט דו"ח המתאר את התקדמות החייב לאורך הליך פשיטת הרגל ואת עמידתו בתוכנית פירעון או הסדרי הפשרה. אם בית המשפט מרוצה מהתקדמות החייב והקפדתו על תנאי הליך פשיטת הרגל, הוא יאשר את ההפטר ויסגור את תיקי הביצוע.

להפטר יש השלכות משמעותיות על החייב, שכן הוא מאפשר לו להתקדם הלאה ללא נטל חובות העבר שלו ולהתחיל לשקם את עתידו הכלכלי. זהו אישור ליעילותו של הליך פשיטת הרגל במתן התחלה חדשה לאנשים והזדמנות מחודשת להשתלט על מצבם הכלכלי.

הליכי פשיטת רגל בישראל מציעים פתרון בר-קיימא לאנשים שמתמודדים עם חובות, ומעניקים להם הזדמנות לחזור לשלוט במצבם הכלכלי ולפעול לקראת התחלה חדשה. על ידי הבנת ההיבטים השונים של התהליך, החל מזכאות והתחלה ועד להשפעה על חייו הכלכליים והאישיים של הפרט, חייבים יכולים לקבל החלטות מושכלות לגבי עתידם הכלכלי.

אמנם פשיטת רגל עשויה להיראות כתהליך מרתיע, אך חשוב לזכור שישנם אנשי מקצוע שעומדים לרשותכם כדי לנווט במורכבויות ולפעול למען התוצאה הטובה ביותר האפשרית. בעזרת ההכוונה הנכונה והמחויבות לתהליך, אנשים יכולים להשלים בהצלחה הליכי פשיטת רגל ולהתקדם עם לוח חלק, מוכנים לשקם את עתידם הכלכלי.

שתף את הכתבה ב:
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות