בג"צ בביקורת על בית רה"מ: "תמונה עגומה למנהל בלתי תקין"

שופטי העליון ציינו כי בכל הנוגע להתנהלות המדינה ביחס לעבודות במעון בי-ם מתקבל "רושם מטריד כי הדברים נעשים ללא יד מכוונת ותוך גרירת רגליים שאיננה ברורה"
נעמה כהן |
מעון ראש הממשלה בירושלים. צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

בג"צ מתח ביקורת על המדינה בפרשת ביתו הפרטי של בנט ברעננה: "לא ניתן להימנע מלהתייחס לתמונה העגומה שהתגלתה, ולמנהל הבלתי תקין בעליל שנחשף במסגרת הדיון בעתירות – במספר מישורים. בכל הנוגע להתנהלות המדינה ביחס לעבודות הנדרשות בבית ראש הממשלה ברעננה ובמעון ראש הממשלה בירושלים, מתקבל רושם מטריד כי הדברים נעשים ללא יד מכוונת ותוך גרירת רגליים שאיננה ברורה", נכתב בפסק הדין.

משטרת ישראל גיבשה מתווה הקובע, בין היתר, כי ההפגנות שיתקיימו בסביבת בית ראש הממשלה ברעננה יהיו בתדירות של 3 פעמים בשבוע. עוד נקבעו במתווה הנחיות לעניין רעש במסגרת ההפגנות. בשתי העתירות התבקש בית המשפט להתערב במתווה שנקבע על ידי המשטרה וכן נטען כי המתווה שגובש ממילא אינו נאכף על ידה. בעתירה שהוגשה על ידי שכניו של ראש הממשלה התבקש בית המשפט בנוסף, להורות על הפסקת עבודות הבינוי והגבלות התנועה בסביבת בית ראש הממשלה ברעננה, מחמת ההפרעה לשכנים. עם זאת, בדיון שהתקיים בהליך ובעקבות הערות בית המשפט הסכימו העותרים בעתירה זו לוותר על הטענות הנוגעות לעבודות הבנייה ומגבלות התנועה, בין היתר בשים לב לכך שמדובר בעניין בעל אופי תכנוני מובהק שניתן להעלותו לפני מוסדות התכנון הרלבנטיים.

השופט נעם סולברג, בהסכמת השופטים אלרון וגרוסקופף, פסק כאמור, כי דין העתירות, ככל שהן נוגעות למתווה ההפגנות, להתקבל בחלקן. בנוגע ל"זמן" ו"מקום" ההפגנות, קבע השופט סולברג, כי מעדכון שנמסר עולה, שמאז הגשת העתירות חל שינוי באופי ההפגנות, המלמד על העדר הצדקה להתערבות שיפוטית.

הפגנות בסביבת מגורים

בין היתר עלה, כי ההפגנות נערכות בהיקף נמוך יותר, בעצימות פחותה, וככלל, הן מתקיימות במוצאי שבתות בלבד. גם העותרים לא חלקו על הנתונים הללו. לפיכך, נקבע כי אין מקום להתערבות בהיבטים הנ"ל. לצד זאת צוין, כי אם תדירות ההפגנות ועצימותן היו נמשכות כבתחילה, היה מקום לקבוע מתווה מצומצם יותר מזה הקיים – הן בכל הנוגע לתדירות ההפגנות והן בנוגע למיקומן ביחס לבתי המגורים באזור.

זאת, משום שמתן אפשרות להפגין במקום שלוש פעמים בשבוע, בצמוד לבתי מגורים, בסביבה שקטה ושלווה, איננו מתחייב מפסקי הדין שניתנו עד כה במקרים דומים, שבהם הותר לקיים הפגנה חד-שבועית, באזור מרכז מסחרי, שאינו צמוד לבתי מגורים. מכל מקום, משהודיעה המשטרה כי בכוונתה לשוב ולבחון בעתיד את הוראות המתווה, אם יתעורר הצורך, הובהר בפסק הדין כי על המשטרה לשקול במסגרת זו גם את צמצום המתווה. זאת, מחמת הפער הברור שנמצא, בין נסיבות מקרי העבר, לנסיבות מקרה זה.

ההפגנות מול ביתו של בנט ברעננה (למצולמים אין קשר לנאמר בידיעה). צילום: פלאש 90

באשר ל'אופן' ביצוע ההפגנות, נמצא כי הנחיות מסוימות במתווה הקיים, בנוגע לשעות שבהן מותר להקים רעש, אינן עולות בקנה אחד עם הוראות הדין, ועל כן, יש לפעול לתיקונן. מעבר לכך נקבע, כי המשטרה מחויבת לאכוף את הוראות הדין, בנוגע לרעש מן ההפגנות, כך שלא יחרוג מהרף המותר, אשר נקבע בתקנות למניעת מפגעים, לגבי שעות היום, ולגבי שעות הלילה. זאת, שלא כעמדת המשטרה, שטענה כי השאלה מהו רעש בלתי-סביר, לעניין הפגנות, תיקבע לפי אומד דעתו של השוטר האקראי שנוכח בשטח, וכי לא ניתן לפעול במקרה כזה בהתאם לתקנות. כל עוד לא קבע המחוקק אחרת לגבי הפגנות – אין לאפשר סטיה מהוראות הדין, הגם שאכיפה בדרך זו עשויה להיות מורכבת יותר.

חרף טענה שהושמעה על-ידי ב"כ העותרים באחת מן העתירות, לא נמצא מקום להכריע בשאלה אם בית ראש הממשלה ברעננה, הוא מעון פרטי או מעון רשמי, משום שהדבר אינו דרוש לצורך הכרעה בהליך זה. כמו כן נקבע, כי אין מקום להידרש לטענות שהועלו לגבי עבודות הבנייה ומגבלות התנועה בסביבת בית ראש הממשלה ברעננה. זאת, בשים לב להסכמת העותרים על מחיקת רכיב זה מהעתירות; נוכח העובדה כי נכרכו שני עניינים נפרדים בעתירה אחת; ובהינתן שהצו על-תנאי ניתן לגבי מתווה ההפגנות בלבד ותחם למעשה את מסגרת הדיון לנושא בעתירות לעניין זה בלבד.

לבסוף, העיר השופט סולברג שלוש הערות, לגבי התנהלות משיבי הממשלה: ראשית, צוין כי חרף העובדה שגובשה חוות דעת לגבי מעמדו של בית ראש הממשלה ברעננה, על-ידי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה – עוד קודם להגשת העתירות, לא הועברה חוות הדעת לעיון בית המשפט והצדדים, אלא לאחר בקשה שהגישו העותרים, חודשים ארוכים לאחר הגשת העתירות. מצופה היה שחוות הדעת תצורף כבר בתחילה, עם הגשת תגובת משיבי הממשלה לעתירות.

אין הליך תכנוני

שנית, אגב ההליך התברר, כי עבודות הבניה נעשו בסביבת בית ראש הממשלה ברעננה, מבלי שקדם להן הליך תכנוני כנדרש. משנה חומרה נמצא בכך שבדיון הראשון נטען על-ידי משיבי הממשלה, כי לעותרים ישנה אפשרות להשיג על עבודות הבנייה במסגרת ההליך התכנוני, למרות שבפועל כלל לא התקיים הליך שכזה.

שלישית, משיבי הממשלה טענו בתגובתם המקדמית, כי מעונו הרשמי של ראש הממשלה בירושלים זקוק לשיפוץ אבטחתי ותחזוקתי, שיימשך לפחות 6 חודשים. "ואולם", נכתב, "הלכה למעשה, עד כה לא חלה כל התקדמות בעניין זה, בתירוצים מתירוצים שונים. משמעות הדבר היא, כי בשלב הנוכחי, ועד להסדרת העניין, לא ניתן לאפשר לראש הממשלה להתגורר במעונו הרשמי, אף אם רצונו בכך; מצב זה אינו ראוי ולא תקין. צוין אפוא, כי על המשיבים לתת דעתם על כך, ולהירתם לקידום פרויקט השיפוץ".

השופט אלרון הוסיף, שבכל הנוגע להתנהלות המדינה ביחס לעבודות הנדרשות בבית ראש הממשלה ברעננה ובמעון ראש הממשלה בירושלים, "מתקבל רושם מטריד כי הדברים נעשים ללא יד מכוונת ותוך הגררות שאיננה ברורה". למעשה, למרות שהודגשה חשיבותן של העבודות הנדרשות במעון ראש הממשלה בירושלים, עד למועד הדיון האחרון בעתירות הן כלל לא החלו.

"תוצאת הדברים", כתב אלרון, "היא שהתנהלות המדינה, וגרירת הרגליים ביחס לביצוע העבודות הנדרשות במעון ראש הממשלה בירושלים, גרמה סבל רב לדיירים תמימים, ועל כך יש להצר".

_______________________________________________________

לצפייה ודירוג כבוד השופט נעם סולברג

________________________________________________________

עו"ד ראיס אבו סייף

שתף את הכתבה ב:
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות