דוח הבינים קבע: המשטרה לא האזינה לטלפונים של המנכ"לים

צוות הבדיקה בראשות עמית מררי לבחינת הטענות לשימוש משטרתי ללא צו בתוכנת פגסוס מצא כי "אין אינדיקציה לכך שבוצעה הדבקה או ניסיונות הדבקה לטלפונים הניידים מרשימת האנשים שפורסמו"
אייל חן |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
עו"ד יוני ג'ורנו
שוטר, ארכיון.

מה שהתחיל עם חשיפה גדולה בעיתון "כלכליסט" על האזנות סתר מצד המשטרה בין השאר למנכ"לים של משרדי ממשלה, מתחיל לשנות כיוון, כאשר מממצאי צוות הבדיקה בעניין האזנות סתר בתקשורת בין מחשבים עולה שאין כל אינדיקציות שמשטרת ישראל הדביקה באמצעות מערכת פגסוס שבידיה ללא צו שיפוטי מכשיר טלפון של מי מבין האנשים שפורסמו בתקשורת.

צוות הבדיקה בראשות המשנה ליועמ"ש עמית מררי, ובהשתתפות שני ראשי אגפים בדימוס בשב"כ, שמונה לבדוק טענות שונות שעלו בפרסומים בתקשורת על אודות שימוש לא חוקי לכאורה באופן בו משטרת ישראל מפעילה אמצעים לביצוע האזנת סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים (להלן גם: הדבקה), הגיש את ממצאיו ליועצת המשפטית לממשלה. הצוות, אשר הסתייע גם במומחים טכנולוגיים, בדק האם בוצעה הדבקה למכשירי טלפון ניידים השייכים אל מי מבין רשימת האנשים שפורסמו בתקשורת, באמצעות תוכנת פגסוס שבשימוש משטרת ישראל (סייפן), ללא צו שיפוטי.

הטלפונים נבדקו

עם השלמת הבדיקה הטכנולוגית המקיפה של צוות הבדיקה והמומחים הטכנולוגים, אשר נשענה גם על מידע שהגיע מידי מומחים של חברת NSO, עלה כי אין כל אינדיקציה לכך שמשטרת ישראל הדביקה באמצעות תוכנת פגסוס שבידיה, ללא צו שיפוטי, מכשיר טלפון של מי מבין רשימת האנשים שפורסמו בתקשורת. לפי המידע שהועבר לצוות קיימים צווים להאזנת סתר מסוג תקשורת בין מחשבים לגבי שלושה מבין האנשים שהופיעו ברשימה שפורסמה, כאשר לגבי שניים מתוכם על פי ממצאי הצוות אכן בוצע ניסיון הדבקה, ורק לגבי אחד מהשניים לגביהם ניתן צו ההדבקה הצליחה.

הבדיקה בוצעה גם ביחס למערכת נוספת שנכנסה לשימוש לאחרונה, אשר גם בעניינה לא היתה כל אינדיקציה לכך שבוצעה הדבקה או ניסיונות הדבקה לטלפונים הניידים של אף אחד מרשימת האנשים שפורסמו.

עוד יצויין, כי בדיקה טכנולוגית מעמיקה נעשתה במערכת פגסוס ובמערכת הנוספת גם ביחס למכשירי הטלפון הנייד שהיו ברשותם של שלושת המנהלים הכלליים לשעבר של משרדי הממשלה ששמותיהם פורסמו, בין היתר באמצעות נתונים שהועברו על ידם בעקבות פנית הצוות לצורך בדיקות אלה. בדיקה זו העלתה אף היא כי אין כל אינדיקציה לכך שבוצעה על ידי משטרת ישראל האזנת סתר לטלפונים הניידים שלהם בדרך של תקשורת בין מחשבים, במערכות המשטרה שנבדקו. בדיקות מעמיקות ומקיפות אלה חייבו מספר סבבי בדיקה גם אל מול החברה והאריכו את הליך הבדיקה מעבר למתוכנן.

חריגה מסמכות?

כזכור, הצוות מונה על רקע טענות שונות שהתפרסמו ביחס לחריגה מהסמכויות הנתונות למשטרת ישראל בכל הנוגע להאזנות לתקשורת בין מחשבים, ובכלל זה טענות לעניין כך שבעת ביצוע האזנת סתר כאמור מתקבל בידי משטרת ישראל חומר נוסף החורג מהמותר על פי דין. בהמשך לפרסומים אלו, לפני שבועיים פורסם כי משטרת ישראל מבצעת פעולות אקטיביות עצמאיות למעקב טכנולוגי אחר אזרחים, לעיתים אף ללא קשר לחקירה מתנהלת או לברור חשדות לביצוע עבירות פליליות, וממילא מבלי שהתקבל צו שיפוטי.

"אם כן", כך נכתב בממצאי הבדיקה, "ביחס לטענה הנוספת האמורה, נטען כי הפעולות הנטענות נעשו על ידי משטרת ישראל, הפעולות נעשו באמצעות תוכנת פגסוס שבידי משטרת ישראל שפותחה על ידי חברת NSO, ההדבקה בוצעה, למכשירי טלפון של רשימת אנשים אשר פורסמה. קשה להפריז בחומרתן של הטענות, הנוגעות לליבת שלטון החוק במדינה דמוקרטית|.

נוכח האמור, הונחה צוות הבדיקה בדיון בראשות ראש הממשלה בשלב ראשון לקיים בדיקה ממוקדת ויסודית ביחס לטענות הנוספות, וזאת על פי שלושת המאפיינים שתוארו לעיל. צוות הבדיקה בסיועם של מומחים טכנולוגיים מגופי ביטחון, קיים בדיקה טכנולוגית יסודית ומעמיקה, בין הימים 9 עד ה-20 בפברואר 2022.

הבדיקה נעשתה אל מול כלל הנתונים המשקפים את פעולות המשטרה לביצוע האזנות הסתר בדרך של תקשורת בין מחשבים במערכת פגסוס מאז מועד תחילת הפעלתה במשטרת ישראל ועד היום, למול נתונים שהופקו על ידי החברה מבסיס הנתונים הפנימי של המערכת.

אין למשטרה גישה

יצוין כי המערכת מותקנת במתקני משטרת ישראל בלבד. לפי המידע שנמסר מחברת NSO, אין למשטרה גישה אל בסיס הנתונים הפנימי של המערכת, וגישתה היחידה אל המערכת היא באמצעות ממשק המשתמש. על כן, נתונים עליהם הסתמכה הבדיקה אינם חשופים לשינויים שמקורם בממשק המשתמש.

הבדיקה נעשתה על פי מספרי טלפונים ניידים שבשימוש רשימת האנשים, שגובשה והועברה על ידי המשטרה לצורך הבדיקה. יצוין כי לגבי רוב האנשים שברשימה מספריהם אומתו על ידי צוות הבדיקה באופן בלתי אמצעי. הבדיקה בוצעה רק באמצעים טכנולוגיים, וביחס לטענה שפורסמה ביום ה-7 בפברואר 2022, לפיה משטרת ישראל מבצעת מעקב טכנולוגי אחר אזרחים ללא קשר לחקירה או ללא צו שיפוטי.

ככל שלא יוחלט על ידי הגורמים המוסמכים על מתווה בדיקה שונה, הצוות עתיד להמשיך את עבודתו ביחס לבחינת העיסוק והטיפול המשטרתי בהאזנות סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים, לרבות הרחבת הבדיקה בדבר הטענות לשימוש במערכות ללא צו מעבר לרשימת האנשים שפורסמו, על בסיס הנתונים שנותחו ונאספו על ידי המומחים הטכנולוגים עד כה, מידת ואופן התאמתם של הכלים המצויים בידי המשטרה לסמכויות הנתונות לה על-פי דין ואופן השימוש שנעשה בכלים אלה, לרבות במערכות נוספות בעלות מאפיינים שונים המאפשרות האזנה לתקשורת בין מחשבים המצויות או שנמצאו בשימוש משטרת ישראל, קיומן של אינדיקציות לחריגה מסמכות, פיקוח ובקרה בזמן אמת ובדיעבד על כלל שלבי עבודת המשטרה בתחום, והיבטים נוספים.

"כלכליסט": "נבדוק מחדש את הממצאים"

ב"כלכליסט" התייחסו לממצאי דו"ח הביניים של צוות הבדיקה בראשות המשנה ליועמ"ש עמית מררי ואמרו: "הממצאים מחייבים התייחסות רצינית ובדיקה מחודשת של הממצאים והטענות שפרסמנו ב"כלכליסט", וכך נעשה. מפאת הזמן הקצר בין מועד פרסום דו"ח הביניים אתמול הערב לבין שעת ירידת העיתון לדפוס, בדיקה כזו טרם נעשתה. לכשנסיים אותה, לא נהסס לתקן ככל שיידרש.

"בה בעת, דו"ח הביניים מאמת באופן מוחלט את חשיפת "כלכליסט", ולפיה המשטרה משתמשת ברוגלות התקפיות סופר-פולשניות להדבקת טלפונים של אזרחים. הצווים שניתנו להאזנת סתר לא מעניקים סמכות חוקית להפעלת רוגלות כאלה, ויש צורך בתיקון משמעותי של החוק. הדו"ח אף מציין רוגלה נוספת פרט לזו של NSO (שמה לא ננקב) ששימשה גם היא את המשטרה למטרה הזאת.

למיטב ידיעתנו, הקביעה בדו"ח הביניים שלא היתה הדבקה של טלפונים של רוב האנשים שהוזכרו ברשימה נשענת על בדיקות טכנולוגיות, ולא על חקירה של מח״ש את מפעילי הרוגלות. על פניו, נראה כי הצוות הסתמך במסקנותיו על חומרים שהועברו אליו מהמשטרה ומחברת NSO.

חשוב עוד לומר כי דוח הביניים עוסק אך ורק ברשימה השמית שפורסמה ב"כלכליסט". כפי שמצוין בסיפא שלו, הצוות עדיין לא בחן רבות מהסוגיות המרכזיות שהועלו בתחקירים. ניסוח הדברים על ידי מחברי הדוח עצמם מעיד על הבעייתיות הטמונה בסוגיות אלה: 'העיסוק והטיפול המשטרתי בהאזנות סתר… מידת ואופן התאמתם של הכלים שבידי המשטרה לסמכויות הנתונות לה על פי דין ואופן השימוש שנעשה בכלים אלה, לרבות במערכות נוספות… המצויות או נמצאו בשימוש בידי משטרת ישראל, קיומן של אינדיקציות לחריגה מסמכות, פיקוח ובקרה בזמן אמת ובדיעבד על כלל שלבי עבודת המשטרה בתחום'".

_________________________________________________________________

עו"ד שני רופא

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות