כמו כן, במסגרת המאמר, נסקור: מהו חוק יחסי ממון וכחלק ממנו הסדר איזון משאבים, נסביר על חזקת השיתוף ועל ההסדרה הספציפית, שלרוב באה לידי ביטוי בהסכם ממון, שנערך באופן פרטני על ידי השניים.מאמר זה מובא לנוחיותכם, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה.

חוק יחסי ממון והסדר איזון משאבים בגירושין:

חוק יחסי ממון, התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"), הינו החוק הישראלי המסדיר את ענייני חלוקת הרכוש בעת פרידה של בני זוג נשואים. חוק זה חל על מי שנישאו החל משנת 1974. בעת פרידה של זוג נשוי וסיום הקשר הזוגי, יתחלק רכושם של השניים, בהתאם להלכת איזון משאבים, המצוינת בחוק, ועל בסיסה מושתת חוק יחסי ממון. על פי סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון: "עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –(1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין (2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על–ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני–הזוג בשל נזק גוף, או מוות;(3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם." על פי האמור, ההתייחסות תעשה על נכסים שנצברו בעוד שהזוג היה ביחד וחי בשיתוף.

https://www.facebook.com/LucyMeirLaw/videos/511416562747628/

בעבר (וכיום לידועים בציבור) – חזקת השיתוף:

לפני חקיקת חוק יחסי ממון, הייתה חזקת השיתוף. על פי חזקת השיתוף, השניים שבחרו לחיות בצורה שיתופית, כבני זוג, יצרו ביניהם יחסים, תוך בחירה בשיתוף בחייהם, אחד של השני, בכל תחומי החיים, לרבות ענייני הממון. לכן, בעת פרידה, יש לחלק את רכושם שווה בשווה. על חזקה זו היו מחלוקות רבות. עיקר הטענות – על חוסר השוויוניות הנוצר כתוצאה מהחלוקה לאחר הפרידה. אי לכך חוקק חוק יחסי ממון, אם כי גם היום יש שימוש בחזקה, במקרים של ל ידועים בציבור וכן במקרים של זוגות שנישאו לפני 1973.

הסכם ממון בגירושין:

האמור בדבר חוק יחסי ממון, הסדר איזון משאבים או חזקת השיתוף, אינו חל, כאשר לבני הזוג קיים הסדר ספציפי בדבר רכושם, שהוא הסכם ממון. חוק יחסי ממון וחזקת השיתוף, הינם ברירת המחדל החוקית הקיימת. כך שהסכם הממון הינו הסדר ספציפי, מעין חליפה אישית הנתפרת לזוג, לפי בקשתם. הסכם הממון הינו הסכם הנחתם בטרם מיסוד הקשר הזוגי (חתונה, מעבר לדירה משותפת, הבאת ילד לעולם וכו') או לאחר מיסוד הקשר, ניתן גם שנים לאחר נישואי בני הזוג והוא שכיח מאוד בזוגות המנהלים זוגיות פרק ב'.

בהסכם הממון יש בו חלוקה לשני נושאים עיקריים: האחד, בנוגע לרכוש האישי עוד בטרם מיסוד הקשר, והאחר, בנוגע לחלוקה במידה והשניים נפרדים. להסכם מסוג זה יש מספר יתרונות בולטים, בעיקרם: יעילות, וודאות ואמון.
בעבר היה נהוג יותר לשמוע כי יש בעריכת הסכם ממון מעין פגיעה ברומנטיקה, וזאת כאשר זוג אשר נכנס למערכת יחסים ומחליט על מיסוד הקשר, כבר חושב על סיומו. אולם כיום יותר ויותר זוגות אינם עיוורים לסטטיסטיקות בדבר פירוד וגירושין ומבקשים הם עצמם להסדיר את יחסי הממון שלהם כדי להימנע חו"ח אם וככל שיחליטו על פירוד מהליכים ארוכים בבתי המשפט. זוגות אלו למעשה לא נותנים לשופט או דיין זר להם להחליט עבורם מה יעשה ברכושם, בין לפני הנישואין ובין שצברו יחד, בעת פירוד, אלא הם אלו שכותבים את חייהם ואת רצונותיהם הן לאורך חיי הנישואין והן במקרה של פירוד חו"ח – איך ייראו חייהם או איך יראו חייהם ביום שלאחר הפירוד. הסכם ממון הוא הסכם מומלץ לכל הדעות(!) יש בו משום תעודת ביטוח לפירוד בדרכי נועם ככל שיהיה פירוד.

כאמור, נושא חלוקת הרכוש גורם במקרים רבים לסכסוכים מרים בין בני זוג אשר נפרדים, ומגיע לפתחו של בית המשפט . לרוב, עיסוק בנושא אינו מגיע בצורה עצמאית, אלא כחלק מהליך גירושין אשר מתלווה לזוג. במידה וקיימים ילדים משותפים, אזי ייתכנו סכסוכים גם בעניין משמורת ומזונות. אי לכל אלה וכדי לדעת מהי הברירה החוקית העומדת לפניכם/ן ועל זכויותיכם/ן בדין, יש להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה. כמו כן, ניתן להקדים תרופה למכה ולפנות לעורך דין לענייני משפחה, בדבר ייעוץ הנוגע לתפירת חליפה אישית–משפטית, שהוא הסכם ממון, שיערך כאשר בני הזוג עדיין מצויים ביחסים טובים. כתיבת הסכם ממון בעזרת עורך דין, תבטיח כי ההסכם יהיה תקף ותמנע מחלוקות מיותרות וארוכות בהמשך.