אחרי שוויתר על החסינות – כתב אישום נגד ח"כ דוד ביטן

הפרקליטות הגישה לביהמ"ש המחוזי מרכז כתב אישום נגד יו"ר הקואליציה לשעבר המייחס לו קבלת שוחד, בהיקף של מאות אלפי שקלים, תוך שהוא מנצל את תפקידיו הציבוריים
מעיין לביא |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
חבר הכנסת דוד ביטן

פרקליטות מיסוי וכלכלה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, הגישה לפני זמן קצר לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום בפרשה 1803, נגד ח"כ דוד ביטן ואחרים, וזאת לאחר שח"כ ביטן הודיע כי אין בכוונתו לבקש חסינות מהכנסת בפני העמדה לדין.

על פי כתב האישום, בין השנים 2017-2011 לקח ביטן טובות הנאה ממספר יזמים ובעלי אינטרסים, בסכום כולל של מאות אלפי שקלים. בתמורה לטובות ההנאה, פעל ביטן לקידום אינטרסים של אותם גורמים, במסגרת תפקידיו הציבוריים, תוך ניצול מעמדו, קשריו והשפעתו בשלטון המקומי ובמשרדי הממשלה.

מערכת יחסים שוחדית

חלק הארי של טובות ההנאה הכספיות שלקח ביטן התקבלו על ידו באמצעות מ.י. בין השניים התקיימה שותפות פלילית ממושכת, במסגרתה קיבל ביטן ממ.י. שירותים שונים, בהם שירותי הלבנת הון והחזקת כספים, העמדת קו אשראי ושירותים אישיים מגוונים.

על פי עובדות האישום הראשון, בין השנים 2017-2011 התקיימה בין ביטן לבין ד.ג. מערכת יחסים שוחדית מתמשכת, במסגרתה לקח ביטן מד.ג. טובות הנאה כספיות בתמורה לקידום שלושה פרויקטים נדל"ניים שבהם היה מעורב ד.ג. בתחום השיפוט של עיריית תל אביב. בשנת 2011 לקח ביטן מד.ג. טובות הנאה כספיות, בתיווכה של מירב שמולי, ידידתו הקרובה של ביטן, בסכום בלתי ידוע, בתמורה לקידום אחד הפרויקטים.

בין השנים 2017-2015 לקח ביטן מד.ג. ומעו"ד אבי דוידוב טובות הנאה כספיות, באמצעות מ.י., בסכום כולל של 285 אלף שקלים, אשר הוסוו באמצעות חשבוניות של חברת ל.ק., ונשמרו עבור ביטן על ידי מ.י. בקופה פרטית, במסגרת ההתחשבנות הכספית בין השניים.

פעל בניגוד עניינים

בנוסף, הובטח לביטן מד.ג. תשלום נוסף בסך 250 אלף שקלים. בתמורה לטובות ההנאה האמורות, ביטן פעל על מנת להשפיע על ארנון גלעדי לפעול במסגרת תפקידו בעיריית תל אביב על מנת לקדם אספקטים שונים בשלושת הפרויקטים בתל אביב.

גלעדי ניצל את תפקידו והשפעתו בעירייה על מנת להיענות לבקשותיהם של ביטן ושל ד.ג., ובתוך כך בשנת 2011 לקח טובות הנאה כספיות בעד פעילותו, ובשנים 2017-2015 פעל תוך הימצאות בניגוד עניינים חמור.

על פי האישום השני, בין השנים 2015-2013 לקח ביטן טובות הנאה כספיות מחברת דניה סיבוס בע"מ, באמצעות מ.י., בסך של כ-337 אלף שקלים, בתמורה לקידום תכנית להקמת תחנת דלק במחלף עין הקורא על כביש 431. טובות ההנאה הכספיות שלקח ביטן מדניה סיבוס הוסוו באמצעות חשבוניות של חברת ל.ק.. מ.י וביטן התחלקו ביניהם בטובות ההנאה הכספיות שהתקבלו מדניה סיבוס.

קבלני הנדל"ן רצו לקדם פרויקטים

על פי האישום השלישי, בין השנים 2016-2013 לקח ביטן ממוטי שעבני, יזם נדל"ן, ומהחברה שבבעלותו, מסא.א.א דיור מוגן בע"מ, טובות הנאה בדרך של סיכום בין השניים לפיו ביטן יקבל זכויות בפרויקט הנדל"ן "ראשון סנטר" או את שוויון הכספי של הזכויות. על מנת להסתיר את מעורבותו של ביטן בסיכום ולהסוות את טובת ההנאה שניתנה לו, כרתו מ.י. ושעבני ביניהם, בהנחיית ביטן, שורת הסכמים בהם נכתב בכזב כי מ.י. הוא זה שיסייע לשעבני והוא זה שיקבל את טובות ההנאה.

בתמורה לטובות ההנאה האמורות, סייע ביטן לשעבני בקידום הפרויקט בעיריית ראשון לציון ובוועדה מחוזית לתכנון ובנייה מחוז המרכז.

כמפורט באישום הרביעי, בחודש אוגוסט 2017 לקח ביטן מאלי נחום, מהנדס אשר החזיק משרד אדריכלים בראשון לציון, טובות הנאה כספיות בסך 60 אלף שקלים, ביודעו כי נחום זקוק לסיועו בעניין דרישה מנהלית להגשת תכניות בניה באמצעות מערכת מקוונת, אשר הסבה לנחום נזקים כבדים. נחום העביר לביטן את טובות ההנאה הכספיות במזומן באמצעות מ.י.

הפחתת חובות ארנונה

כמפורט באישום החמישי, בחודש ספטמבר 2017 לקח ביטן מאלברט ביטון, יזם העוסק בנדל"ן ומהחברה שבה היה ביטון שותף, אמריקן סייף רום בע"מ, טובות הנאה כספיות בסך 10 אלף שקלים, באמצעות מ.י., בתמורה לסיוע של ביטן מול עיריית ראשון לציון בהפחתת חובות הארנונה של אמריקן סייף רום. טובות ההנאה הכספיות שלקח ביטן מביטון הוסוו באמצעות חשבונית של חברת ל.ק.

כמפורט באישום השישי, בשנת 2014 לקח ביטן מליהי קופרלי סונק, מנהלת נכסי הנדל"ן של קבוצת חצי חינם ומחברות בקבוצה, טובות הנאה כספיות בסך 40 אלף שקלים, אשר הוסוו באמצעות קבלות של עמותה, בהן נרשם בכזב כי הוצאו בגין מתן שירותי פרסום.

זאת, בתמורה לסיוע שהעניק לקבוצת חצי חינם בהסדרת שימוש חורג במקרקעין עליהם הוקם אחד מסניפי הרשת וכן בהסדרת שימוש בחניות ציבוריות סמוכות לסניף הרשת. בנוסף, בשנת 2017 ביקש ביטן מקופרלי טובות הנאה כספיות בסך של 10 אלף שקלים בתמורה לקביעת פגישה עם מנכ"לית תאגיד המים של ראשון לציון, בשל בעיה בלחץ מים שהתעוררה באחד מסניפי חצי חינם.

שותפות פלילית, תלות כלכלית

כמפורט באישום השביעי, באוקטובר 2017 לקח ביטן מיצחק ג'דע, הבעלים ומנהלה של חברת משרהיט בע"מ, העוסקת ביבוא וייצור של ריהוט משרדי באמצעות מ.י., טובות הנאה כספיות בסך של כ-24 אלף שקלים, בתמורה לסיוע שהעניק ביטן לג'דע בקשר עם קידום בניית מלון בשכונת עיר ימים בנתניה. טובות ההנאה הכספיות שלקח ביטן מג'דע הוסוו באמצעות חשבונית של חברת ל.ק., ונשמרו עבור ביטן על ידי מ.י. במסגרת ההתחשבנות הסודית.

כמפורט באישום השמיני, על אף הימצאותו בניגוד עניינים חמור, הנובע מהשותפות הפלילית, מהתלות הכלכלית, מיחסי החברות העמוקים ומהקשרים ההדוקים בין ביטן לבין מ.י., פעל ביטן במסגרת תפקידיו הציבוריים תוך ניצול קשריו, מעמדו והשפעתו, לקידום אינטרסים שונים של מ.י. ומקורביו בשורה של מקרים שבהם היו זקוקים להיענות של עובדי ציבור שונים לבקשותיהם.

בתוך כך, בתקופת היותו ח"כ ויו"ר הקואליציה, מתוקף מעמדו, השפעתו וקשריו, פעל ביטן כדי לסייע למ.י. ומקורביו, מעת לעת ולפי הצורך, בקשיים שונים שבהם נתקלו, בין היתר, מול עיריית ראשון לציון, מועצה אזורית עמק לוד, עיריית הוד השרון, משרד הפנים, משרד המשפטים, רשות מקרקעי ישראל ועיריית רמלה, ועדכן את מ.י. בדבר פעולותיו ותוצאותיהן.

אחרי שוויתר על החסינות - כתב אישום נגד ח"כ דוד ביטן
ארנון גלעדי, הסווה לכאורה כספי שוחד כסיוע כספי לעמותה לסיוע לתושבי דרום ת"א. צילום: פלאש 90

ארנון גלעדי ניצל את תפקידו

בנוסף, כמפורט באישום העשירי, בשלהי שנת 2017 לקח ארנון גלעדי טובות הנאה כספיות, תוך שימוש בחשבון בנק שנועד למימון פעילותו הפוליטית, משלושה יזמי נדל"ן שונים, להם סייע בקידום הליכים תכנוניים מול גורמי מקצוע בעיריית תל אביב ובוועדות התכנון, בסך של 30 אלף שקלים

גלעדי אסף את הכספים באמצעות רענן יוסף, אשר הפקיד אותם בחשבון בנק ששימש למימון פעילויות לקידום מועמדותו של גלעדי וטיפוח תדמיתו הציבורית, ואשר זהותו של גלעדי כנהנה בו הוסתרה. חיים רביבו, איש עסקים, אחד משלושת יזמי הנדל"ן, נתן שוחד לגלעדי באמצעות העברת סכום בסך 10 אלף שקלים תמורת קידום ענייניו בעיריית תל אביב.

________________________________________________________________

עו"ד דניאל קליין

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות