עבירות מיסים – חשבוניות מס פיקטיביות

עו"ד יניב איש-שלום במדריך מקיף וחשוב על עבירות המס שלא כדאי לבצע ומה הכי חשוב שתעשו במידה ונתפסתם
עו"ד יניב איש – שלום |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
אילוסטרציה envato

חשבונית מס שהוצאה שלא כדין – בגין שירות או מכירה שנעשו למראית עין – קרויה "חשבונית פיקטיבית". קניית חשבונית פיקטיבית ודיווח עליה כתשומה משמעותן הקטנת סכום מע"מ שעל העוסק לשלם, והן הקטנת התשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, שכן פירושה הגדלת ההוצאות הרשומות והקטנת ההכנסה החייבת במס.

קיזוז או הפצה של חשבוניות מס פיקטיביות הן עבירות מס מסוג פשע, על פי הערכות רשות המיסים, היקף הנזק הנגרם לאוצר המדינה באופן ישיר מגיע לכדי עשרות מיליארדי שקלים בשנה. תופעה זו הוכרזה על ידי בכירי רשות המיסים כ- "מכת מדינה", זאת מן הטעם כי תופעה זו פוגעת קשות בהכנסות המדינה ממיסים.

רשות המיסים ורשויות האכיפה נוספות (משטרת ישראל להב 433, המוסד לביטוח לאומי) נלחמות בתופעת חשבוניות המס הפיקטיביות ומחמירה מאוד את האכיפה כנגד מבצעי העבירה, הן כנגד העוסקים שניכו מס תשומות מחשבונית מס פיקטיבית והן כנגד מפיצי החשבוניות. רשות המיסים מנהלת חקירות רחבות היקף כנגד תופעה זו תוך שימוש במגוון הכלים העומדים לרשותה.

עבירות מס כאמור זוכות לתשומת לב רבה בשל הפגיעה בהכנסות המדינה, לצורך מיגור התופעה, הענישה כנגד מבצעי העבירות כפי שהיא באה לידי ביטוי בבתי המשפט עומדת על מאסר בפועל לתקופות ממושכות.

עבירות מיסים – חשבוניות מס פיקטיביות
עו”ד יניב איש – שלום

המסגרת הנורמטיבית:

חוק מע"מ

117 (ב) עשה אדם מעשה מן המפורטים להלן במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס, דינו – מאסר 5 שנים או כפל
הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין):

(3) הוציא חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס, מבלי שעשה או התחייב לעשות עסקה שלגביה הוציא
את החשבונית או את המסמך האמור;

(8) השתמש בכל מרמה או תחבולה או שהרשה לאחר להשתמש בהן או עשה מעשה אחר.

מס הכנסה

220. אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן,
דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים,
שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני הענשים כאחד; ואלו הן:

(2) מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות;

(4) הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או
הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;

(5) השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;

מהי חשבונית מס פיקטיבית?

חשבונית מס היא מסמך המהווה תיעוד לרישום במערכת הנהלת החשבונות של עוסק, באמצעות חשבונית המס ניתן לקזז את סכום החשבונית הן לצרכי מע"מ (מס תשומות) והן לצרכי מס הכנסה (הוצאה מוכרת), זאת במסגרת קביעת ההכנסה החייבת של הנישום ו/או במסגרת קביעת סכום המע"מ שיש להעביר למנהל מע"מ על העסקאות שבוצעו בתקופה הדיווח.

במקרה של חשבוניות מס פיקטיביות, בעלי העסקים המדווחים מקטינים את חבות המס באופן מלאכותי, כדי שזו תאפשר להם לשלם פחות מע"מ, מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, תוך ביצוע עבירות מס. בחלק מהמקרים מדובר בבעלי עסקים לגיטימיים וקיימים ובחלק אחר מדובר בעסקים פיקטיביים במהותם.

תחום המיסוי משמש קרקע פורייה לפעילות עבריינית בתחום הצווארון הלבן המשלבת עבירות מיסים בהן מעורבים לא אחת גורמי פשיעה ומשפחות פשע.

התמודדות עם שומת מס שהוצאה לפי מיטב השפיטה
אילוסטרציה envato

סוגי חשבוניות מס פיקטיביות:

1. חשבונית מס פיקטיבית:

חשבונית מס שהוצאה מבלי שניתן בעבורה מוצר או שירות. חשבונית שהוצאה שלא בגין עסקה כוזבת בין הצדדים. מטרתה כאמור ניפוח הוצאות העסק, הן לעניין ניכוי מס התשומות הנקוב בחשבונית והן לעניין ניפוח הוצאות העסק לצורך תשלום מס הכנסה מופחת בהתבסס על ההוצאה הפיקטיבית.

2. חשבונית מס שאינה משקפת את העסקה בפועל:

חשבונית מס שהוצאה כאשר הסכומים הנקובים בה גבוהים מסכום העסקה בפועל. ישנם מקרים בהם עוסקים כוללים במסגרת הוצאותיהם בעסק חשבוניות מסוג זה תוך כוונה להקטין את חבות המס (מע"מ, מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי).

3. חשבונית מס זרה:

חשבונית מס שהוצאה על ידי מי שלא מכר את המוצר או ביצע את השירות. במקרה מסוג זה יש מספר מעורבים, מוכר המוצר או מבצע השירות, מקבל החשבונית ומנפיק החשבונית בפועל. חשבונית מס צריכה להיות מונפקת למשלם על ידי מי שמכר לו את המוצר או ביצע את השירות.

אי ידיעת החוק אינה פוטרת את העסק ו/או החברה ובעליה מאחריות אזרחית ופלילית. נטל הראיה וההוכחה מוטל עליהם, מדובר בנטל כבד מאוד אשר גורם להכבדה ניכרת על העוסק לטעון נגד חובתו החוקית לבדוק האם מדובר בחשבונית פיקטיבית.

הסנקציות הקשורות בעבירות של חשבוניות מס פיקטיביות מאפשרות לרשות המיסים לפעול במספר מישורים:

פסילת ספרי החשבונות – כחלק מהוצאת שומת המס (מע"מ, מס הכנסה), ספרי העסק יפסלו ובסבירות גבוהה תוצא שומה לפי מיטב השפיטה אשר תביא לידי תשלומי מס גבוהים ביותר.

חיוב בקנסות וריביות – השומות שיוצאו לעוסק לפי מיטב השפיטה יכללו תשלומי ריבית, הצמדה וקנסות בסכומים ניכרים מאוד שיגזרו מגובה העסקאות שדווחו.

חיוב בכפל מס – סעיף 50 לחוק מע"מ מאפשר לרשות המיסים להטיל כפל מס (מע"מ) בגין מע"מ התשומות שנדרש באותן חשבוניות מס פיקטיביות.

עונשי מאסר בפועל לתקופות ממושכות – בתי המשפט מחמירים מאוד בענישה כנגד מבצעי עבירות המס בקשר לחשבוניות מס פיקטיביות.

הטלת אחריות אישית על מנהלים בעסק או בחברה – מדובר באחריות כבדה, מנהלי החברה יכולים למצוא עצמם מעורבים בעבירות מס והלבנת הון, בין בידיעה ובין שלא. במקרה מסוג זה הם יחקרו באזהרה, בדר"כ גם רואה החשבון של העסק או החברה ייחקר באזהרה ויוגשו כנגדם כתבי אישום חמורים.

מס מסים החזרים מע"מ
דוחות מס. אילוסטרציה: evanto

דיני המיסוי בישראל מורכבים מאוד ומחייבים הבנה עמוקה והיכרות הן עם הגורמים השונים המעורבים בניהול החקירות ומערכת התביעות של רשות המיסים, לכן יש חשיבות דרמטית לאיכות הייצוג המשפטי המתאים ביותר באמצעות עורך דין מומחה ומנוסה בתחום המיסים, משרדנו מלווה, מייעץ ומייצג בעלי עסקים וחברות בתיקי עבירות מיסים בתחומים הבאים:

– סיוע, ליווי וייצוג משפטי של חשודים בעת חקירה מול רשות המיסים ובמשטרה.

– ייצוג משפטי בהליכים המשפטיים השונים שנפתחו נגד חשוד או נאשם בעבירות מס, מול גורמי החקירה והאכיפה וכן מול בתי המשפט על ערכאותיו השונות.

– ניהול משא ומתן וייצוג בהליכי שימוע לפני הגשת כתב אישום תוך חתירה מקצועית להקלה בכתב האישום, להפחתה בענישה תוך שאיפה לביטול כתב האישום או להשגת זיכוי בבית המשפט.

– ייצוג משפטי של עוסקים ונישומים בהליכי ערעור לערכאות משפטיות ו/או במסגרת עררים לרשות המיסים.

ייעוץ משפטי מקצועי בשלבים המוקדמים של ההליך עשוי בהכרח לשנות את התמונה, קיום דיונים נמרצים עם מנהל מע"מ או פקיד השומה תוך השמעת טיעונים ונימוקים ממשיים עם אסמכתאות רלבנטיות בהכרח עשויות לבטל את הגזירה.

לאתר עו"ד יניב איש-שלום – משרד עורכי דין לחצו כאן.

____________________________________________________

עו”ד יניב איש – שלום

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות