השעיה תחת תקופת ההתיישנות בחוק חדלות פרעון מאמר מאת עו"ד רוני ברוש

במצב בו אדם נמצא בחדלות פירעון כלכלי, התקופה שבה הוקפאו נגדו ההליכים, תיחשב כחלק מההשעיה לפי חוק ההתיישנות (התשי"ח 1958). משרד עו"ד רוני ברוש בעל ותק בתחומי עריכת דין פלילי ובייצוג בתחום פשיטות הרגל וחדלי פרעון
עו"ד רוני ברוש |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
חדלות פרעון והשעיה בתקופת התיישנות בתור חדל פרעון - מאמר מאת עורך הדין רוני ברוש

ראשית יש להבין מי הוא חדל פירעון?

חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו אדם (המוגדר כחדל פירעון) חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו.

אדם מוכרז כחדל פירעון רק כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:

 1. הוכרז בצו כי האדם החייב הוא חדל פירעון וכי ייפתחו לגביו הליכי חדלות פירעון לפי חוק זה (בחוק זה – צו לפתיחת הליכים), יוסדרו יחסיו של החייב עם נושיו, במאוחד, בהתאם לחוק זה, עד לסיום הליכי חדלות הפירעון.
 2. פתיחה בהליכי חדלות פירעון לגבי חייב שהוא חדל פירעון תהיה ביוזמת החייב, הנושה או היועץ המשפטי לממשלה.

חשוב לציין כי מטרת החוק בעניין זה הוא להביא לשיקומו הכלכלי של החייב, להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים ולקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.

בטרם התחלה בהליכים ולאחר ההכרזה על חדלות פירעון, רשאי בית המשפט, באם לבקשת החברה/האדם או הנושה לבצע את אחת או יותר מהפעלות האלו:

 1. השעיה מלבצע עסקאות מסוימות, סוג מסוים של עסקאות או חלוקה כהגדרתה בחוק החברות ,או התניית ביצוען של פעולות אלא באישור מאת בית המשפט (בפסק דין).
 2. מינוי נאמן זמני לשם הבטחת הפעלתו וניהולו התקין של החברה/האדם ושמירה על נכסיו.
 3. איסור לפרוע את חובות העבר של התאגיד והשעיה של הליכים נגד התאגיד;

זאת בנוסף למינוי נאמן זמני לפי פסק הדין כשבית המשפט קובע את תפקידו וסמכויותיו של הנאמן הזמני.
לאחר שיוגש צו להתחלה בהליכים יהיה על בית המשפט להכריע בין 2 אופציות:

 1. הפעלת החברה לשם שיקומה הכלכלי – רק אם שוכנע כי מתקיימים כל אלה:
  • יש סיכוי סביר לשיקומה הכלכלי של החברה
  • אין חשש סביר שהפעלת החברה תפגע בנושים
  • יש אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת החברה
 2. כאמור, אם לא מתקיימים כל התנאים הללו, בית המשפט יורה על סגירת החברה.

התנהלות הדין במצב של חדלות פירעון

חשוב להבין כי גם כאשר סבור בית המשפט כי יש אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת החברה וכי אין חשש סביר שהפעלת החברה תפגע בנושים, אך אין לפניו המידע הדרוש כדי להחליט אם יש סיכוי סביר לשיקומה הכלכלי של החברה, יורה בצו להשעיה של תהליכים, ופתיחת הליכים על הפעלה זמנית של החברה שבמהלכה יגיש לו הנאמן חוות דעת ראשונית לעניין סיכויי השיקום הכלכלי.

לכל אורך תהליך ההכרזה על חדלות פירעון, השעיה של פעולות כלכליו, ולאחריו, יש להתייעץ בעורך דין מומחה ורשם בלשכת עורכי הדין שיידע לתת את המענה הנכון לצד ליווי מקצועי במישורים המשפטיים. יש לזכור שאפשר לשנות רבות מההחלטות של בית המשפט אבל צריך לדעת לעשות זאת בדרך הנכונה.
משרד עו"ד רוני ברוש, מתמחה בעריכת דין פלילי, מבטיח ליווי, מקצועי, אמין ומסור לכל אורך ההליך ועד לפסק דין

חדל פירעון? מדוע לך לפנות דווקא למשרד עו"ד רוני ברוש?

כאשר אתם ניגשים לבית המשפט במסגרת התנהלות בהליך של חדלות פירעון, עליכם לשמור על כל הכללים, כפי שמכתיבה אותם המערכת, וזאת על מנת שתתקבל התוצאה הרצויה על ידכם. מכל וכל ברור לגמרי שהליך פשיטת רגל או חדלות פירעון אינם הליכים נעימים והם דורשים סבלנות והתמודדות תחת לחץ, על כן, בתור חדל פירעון חשוב לעשות זאת עם ליווי תומך ומקצועי של עורך דין מומחה בפלילים בדגש על השעיה תקופתית תחת חוק ההתיישנות, כמו עו"ד פלילי רוני ברוש.

משרד עו"ד רוני ברוש

חוות דעתו הראשונית של הנאמן תוגש לבית המשפט בתוך 30 ימים מפסק דין. השר רשאי לקבוע את הפרטים שעל הנאמן לכלול בחוות דעתו ובית המשפט יחליט על הפעלת החברה או פירוקה, בהקדם האפשרי, לאחר קבלת חוות דעתו הראשונית של הנאמן ומיד עם מתן צו לפתיחת הליכים, ישלח הנאמן העתק ממנו לרשם, והרשם ירשום על כך הערה במרשם.

המשמעות של צו הקפאת תהליכים (השעיה) הינה:

לא יהיה ניתן לפתוח בהליכי גבייה של חובות עבר נגד החברה או להמשיך בהליכי גבייה שטרם הושלמו. לעניין זה, יראו הליך גבייה כהליך שהושלם, לגבי נכסים – בקבלת מלוא התמורה בעד מכירתם בידי הנושה. ולגבי עיקול חוב – בתשלום החוב לנושה.

מימוש נכס מנכסי קופת הנשייה המשועבד בשעבוד קבוע וגיבוש שעבוד צף, שנעשו להבטחת פירעון חובות העבר של התאגיד, וכן העברת חזקה בנכס הכפוף לשיור בעלות מהתאגיד לבעל הנכס והחזקה בנכס שחלה לגביו זכות עיכבון, יהיו כפופים למגבלות ולהוראות הקבועות
לא יהיה ניתן לשעבד נכס מנכסי קופת הנשייה לשם הבטחת פירעון חובות העבר של החברה או לבצע כל פעולה בנכס משועבד המקנה לשעבוד תוקף, לפי דין, כלפי צדדים שלישיים.

לא יהיה ניתן להטיל עיקול על נכס מנכסי קופת הנשייה. עיקול שהוטל על נכס כאמור לפני מתן הצו לפתיחת הליכים.
לא יהיה ניתן לפתוח או להמשיך בכל הליך משפטי נגד החברה, אלא באישור בית המשפט שנתן את הצו לפתיחת הליכים. אישור כאמור יינתן אם מצא בית המשפט כי מתקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, הנוגעים לטבעו או מורכבותו של ההליך המשפטי או לניהולו היעיל, שבשלהם ראוי לנהל את ההליך המשפטי (עד פסק דין) בנפרד מהליכי חדלות הפירעון.

ממועד מתן הצו לא ייתווספו לתשלום עונש שהוא חוב עבר ריבית פיגורים, קנס פיגורים או כל תשלום דומה לזה שהחברה נדרשת לשלם בשל אי־תשלום תשלומים שהוא חב בהם במועדם.

בנוסף יש לזכור כי התקופה שבה הוקפאו הליכים, הינה השעיה והיא לא תבוא במניין התקופות הקבועות לפי חוק ההתיישנות.
לכל שאלה, ייעוץ או בקשה נוספת, יש לפנות אלינו – משרד עו"ד רוני ברוש, המתמחה במשפט פלילי וליווי משפטי מקצועי ואישי

עוד מאת רוני ברוש:

____________________________________________

עו”ד פלילי רוני ברוש

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

  נגישות