עבר בקריאה ראשונה: תקופת ההתיישנות תביעת תגמולי ביטוח תוארך לשבע שנים

הכנסת אישרה את הצעת חוק חוזה הביטוח המאריך את תקופת ההתיישנות על הגשת תביעות. התיקון צפוי לסייע לאוכלוסיות מוחלשות בבירור ובמיצוי זכויותיהן
רונן לוי |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
מליאת הכנסת. צילום: הדס פרוש, פלאש 90

_

_מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק חוזה הביטוח של חבר הכנסת אופיר כץ, אליה הוצמדה הצעה דומה של ח"כ אוסמה סעדי. ההצעה מבקשת להאריך את תקופת ההתיישנות בהגשת תביעות תגמולי ביטוח מ-3 שנים ל-7 שנים ובכך לאפשר לאוכלוסיות מוחלשות למצות את זכויותיהן. 25 תמכו בהצעת החוק, לא היו מתנגדים והיא תוחזר לוועדת הכספים.

בהצעת החוק מוצע להאריך את תקופת ההתיישנות לעניין תביעת תגמולי ביטוח לאחר שקרה מקרה הביטוח בביטוח חיים, בביטוח מפני מחלות ואשפוז ובביטוח סיעודי. בנוסף, מוצע לחייב את חברת הביטוח להודיע למבוטח שהודיע על קרות מקרה הביטוח בכל הודעה, מהי תקופת ההתיישנות ושעניינה אינו נעצר בעקבות הודעת המבוטח למבטח.

כמו כן, על המבטח להודיע על סיום תקופת ההתיישנות 12 חודשים לפני תום התקופה וכן 3 חודשים לפני תום התקופה, וכן תסביר חברת הביטוח למבוטח על משמעות סיום תקופת ההתיישנות. כמו כן, מוצע לקבוע שהחוק יחול על פוליסה שנמסרה למבוטח מיום התחילה ואילך ועל פוליסה שנמסרה ערב יום התחילה אך לא נמסרה בשלה תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ערב יום התחילה.

"קביעת תקופה התיישנות מקוצרת פוגעת באופן קשה במבוטחים ובמיוחד במוחלשים שבהם", נכתב בדברי ההסבר להצעה. "הזכאות לתבוע סיוע נשללת מקשישים ונכים, אשר שילמו שנים ארוכות לתאגידי הביטוח, על אף שתביעתם צודקת והם נאלצים להתמודד עם חיים של מחסור. המציאות מלמדת כי אוכלוסיות אלו מתקשות באופן מיוחד בבירור זכויותיהן ובמיצוין, ולכן נפגעות יותר".

עוד נכתב: "אפילו במקרים שבהם חלה פגיעה תפקודית ממשית בעקבות מחלה או תאונה אשר הצריכה שיקום ממושך שהובילה לכך שרק לאחר שנים התפנה המבוטח לטפל בתביעה, הספירה מתחילה מקרות אירוע התאונה ולא באים בחשבון שיקולים אחרים".

עבר בקריאה ראשונה: תקופת ההתיישנות תביעת תגמולי ביטוח תוארך לשבע שנים
עו"ד מרק לייזרוביץ

עו"ד לייזרוביץ: "חדשות רעות לחברות הביטוח"

עו"ד מרק לייזרוביץ, ממשרד עו"ד לייזרוביץ-ברק, מומחה לתביעות ביטוח מסביר: "יש לברך על הצעת החוק להארכת תקופת ההתיישנות של תביעות ביטוח משלוש שנים לשבע שנים. רוב האנשים כלל לא מודעים לעובדה שתביעות לתגמולי ביטוח מתיישנות לאחר שלוש שנים, וסבורים, בטעות, שזמנם בידם רק כדי להתעורר ולגלות שתביעתם התיישנה לחלוטין ובית המשפט דחה אותה על הסף מבלי לדון בה, מה שמותיר אותם ללא כל פיצוי ותוך שלילת הצדק המגיע להם. למעשה אין סיבה משפטית מהותית מדוע תביעות ביטוח מתיישנות לאחר שלוש שנים, ומקור הקביעה הזו הוא ככל הנראה בלובי שהפעילו חברות הביטוח שרצו לחסוך מיליוני שקלים של תביעות שתקופת הביטוח המקוצרת תביא להתיישנותן.

"ההיגיון בקביעת תקופת התיישנות הוא שלא לחייב נתבע להחזיק בהוכחות ל'חפותו' מעבר לתקופת זמן מסויימת. בדין הישראלי ישנם מספר סוגים של תקופות התיישנות, אך בכל הנוגע למכלול התביעות בתחום האזרחי (למעט מספר מצומצם של חריגים) תקופת ההתיישנות היא אחידה ועומדת על שבע שנים מיום שהתובע בגיר. תקופה זו מאזנת בין הצורך לתת בידי התובע מספיק זמן לגבש את תביעתו לבין הצורך לחייב את הנתבע לשמור ראיות להוכחת 'חפותו'".

לפי עו"ד לייזרוביץ, ההגיון הזה עומד כאשר מדובר בתביעה כנגד אדם פרטי, שבאמת לא מצופה שישמור הראיות במשך תקופה כל כך ארוכה. "אבל", הוא מוסיף, "מה ההיגיון לתקופת התיישנות בת שלוש שנים כאשר מדובר בחברת ביטוח שאין לה שום בעיה לשמר מידע לאורך עשרות שנים, שהרי בפועל היא משמרת מידע על פוליסות ביטוח במשך עשרות שנים לפחות. הדבר נכון במיוחד בתביעות ביטוח, בהן המדובר באנשים שרכשו פוליסה ליום סגריר', דהיינו הם נזקקים לתגמולי הביטוח לצורך שיקומם ממצב כלכלי קשה אליו נקלעו שרק בגינו מגיעים להם תגמולי הביטוח – אנשים המצויים במצב סיעודי, אנשים שנטולים כושר עבודה בשל מחלה פציעה או מצב נפשי, אלמנות ואלמנים, חולים במחלות קשות, אנשים שנפגעו בתאונות קשות ועוד ועוד".

עו"ד לייזרוביץ מסכם: "מכאן, שהצעת החוק היא בהחלט ראויה ותביא להשוואת זכויותיהם של תובעים בתביעות אזרחיות שונות לזו של תובעים לקבלת תגמולי ביטוח. מבוטחים רבים חושבים, בטעות, כי הגשת התביעה על גבי טפסי התביעה לחברת הביטוח עוצרת את מרוץ ההתיישנות – אבל לא כך הם פני הדברים. רק תביעה המוגשת לביהמ"ש בתוך 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח אשר מקבלת מספר תיק אזרחי עוצרת את מרוץ ההתיישנות. משכך, עד שהצעת החוק תעבור, מומלץ לבדוק האם טרם חלפו שלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח, ולהגיש את התביעה לביהמ"ש בזמן

עבר בקריאה ראשונה: תקופת ההתיישנות תביעת תגמולי ביטוח תוארך לשבע שנים
ימית מוריה ישראל

עו"ד ימית מוריה ישראל: "בשורה מצוינת לציבור המבוטחים"

עו"ד ימית מוריה ישראל התייחסה להצעת החוק ואמרה: "מדובר בבשורה מצוינת עבור ציבור המבוטחים. כיום מועד ההתיישנות על תביעה אזרחית הינו 7 שנים ועל תביעה ביטוחית 3 שנים בלבד. אין כל סיבה שהמועד להתיישנות בתביעה ביטוחית לא יהיה כפי שהמועד לתביעה אזרחית. צריך להבין שהמצב שהיה קיים עד כה, דהיינו 3 שנים להתיישנות תביעה ביטוחית, הביא לכך שזכאים רבים פספסו את ההזדמנות ולא מימוש את זכותם על פי הפוליסה אותה רכשו ושילמו בעבורה מאות ואלפי שקלים מידי שנה.

" 3 שנים הינו זמן קצר בכל הנוגע לניהול דרישה למימוש פוליסת ביטוח והרבה אנשים לא יודעים כי אך ורק הגשת כתב תביעה לבית המשפט עוצר את מרוץ ההתיישנות, כלומר מי שפנה אל חברת הביטוח בדרישה לתשלום על פי הפוליסה אך לא הגיש תביעה לבית המשפט בחלוף 3 שנים מיום קרות האירוע הביטוחי – תביעתו התיישנה וזכויותיו נמחקו. לפיכך התיקון לחוק המאריך את תקופת ההתיישנות ומשווה אותה לתקופת ההתיישנות על תביעה אזרחית מתקן למעשה עוול ארוך שנים שנגרם לציבור המבוטחים".

_______________________________________________________

https://obiter.co.il/lawyer/%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c

_______________________________________________________

https://obiter.co.il/lawyer/%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a8%d7%a7-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a5

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות