נחתם ההסדר עם משפ' רפאלי: 5 מיליון קנס, אמא תשב במקום בר בכלא

הסדר הטיעון בין ציפי ובר רפאלי לבין הפרקליטות נחתם. על עבירות המס הרבות שהודו בהן האם תשב בכלא, הבת הדוגמנית תבצע עבודות שירות. השתיים ישלמו את המס שהן חייבות וכן קנס של 5 מיליון שקלים
מעיין לביא |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
בר רפאלי בזמן קמפיין לפוקס. צילום יוסי זמיר, פלאש 90

נחתם הסדר הטיעון בין הפרקליטות לבין משפחת רפאלי, לפיו תרצה האם ציפי 14 חודשי מאסר בפועל, בעוד בתה הדוגמנית בר תרצה תשעה חודשי עבודות שירות. הבוקר הוגש כתב אישום לבימ"ש השלום בתל אביב במסגרת הסדר הטיעון, נגד ציפי ובר רפאלי בגין עבירות מס.

על פי האישום הראשון בכתב האישום, , בשנים 2009-2012 חילקה בר רפאלי את חייה בין ישראל לארה"ב והפיקה הכנסות משמעותיות מעבודותיה בחו"ל בסך 24,964,862 ₪. בר רפאלי טענה מול רשויות המס בישראל כי היא תושבת חוץ המתגוררת בארה"ב, שאינה חייבת בדיווח ובתשלום מס בישראל.

ציפי רפאלי, אשר ניהלה במועדים הרלוונטים את עסקיה של בתה בר רפאלי, חששה כי זיקות שונות של בר רפאלי לישראל יהוו זיקות בהן יתחשב פקיד השומה בשוקלו אם מרכז חייה של בר רפאלי הוא בישראל לצורך חיוב במס בישראל. לפיכך, ובמטרה להתחמק מתשלום מס בישראל, ציפי רפאלי פעלה כדי להסתיר את זיקותיה של בתה  לישראל בדרכים שונות:

ציפי רפאלי הביאה לכך שבחוזה השכירות של דירה במגדלי YOO שנשכרה על מנת שתשמש את בר רפאלי למגוריה בישראל בשנת 2009 צוין כי שוכר הדירה הוא דור רפאלי, אחיה של בר רפאלי, ולא צוין שמה של בר רפאלי;

ציפי רפאלי הביאה לכך שבחוזה השכירות של דירה במגדלי W שנשכרה על מנת שתשמש את בר רפאלי למגוריה בעת שהותה בישראל בשנת 2010 צוין כי שוכרת הדירה היא ציפי רפאלי, ולא צוין שמה של בר רפאלי;

בשנת 2011 ציפי רפאלי חתמה על חוזים לרכישת זכויות במקרקעין בפרויקט "בלו", אשר נועדו למגוריה של בר רפאלי בישראל בעתיד.

נחתם ההסדר עם משפ' רפאלי: 5 מיליון קנס, אמא תשב במקום בר בכלא
ציפי ובר רפאלי בתמונת ארכיון מ-2001. צילום: משה שי, פלאש 90

במסגרת דיוני השומה לשנות המס 2009-2012, ציפי רפאלי, כמנהלת עסקיה של בר רפאלי, הסתירה מפקיד השומה כי לבתה שני בתים למגורים, במגדלי YOO ומגדלי W. בנוסף, הסתירה ציפי רפאלי מפקיד השומה כי הזכויות בפרויקט "בלו" נועדו לשמש בעתיד למגוריה של בר רפאלי. כמו כן, מסרה ציפי רפאלי לפקיד השומה עובדות לא נכונות והשיבה תשובות כוזבות בעניין נכסים אלו, והשתמשה במרמה, עורמה ותחבולה במזיד ובכוונה לעזור לבר להתחמק ממס.

לפי האישום הראשון, במסגרת דיוני השומה לשנות המס 2009-2012 בר רפאלי מסרה לפקיד השומה ידיעות לא נכונות שיכולות להיות רלוונטיות לקביעת תושבותה, וזאת בנוגע לדירות במגדלי YOO ובמגדלי W, ולזכויות לדירה בפרויקט בלו. בר רפאלי עשתה כן ללא הצדק סביר.

על פי האישום השני בו מואשמת ציפי רפאלי, בשנים 2007-2014 קיבלה ציפי רפאלי עמלות בסך 2,509,169 ₪ בגין פעילותה בחו"ל כסוכנת של בר רפאלי, ישירות מהחברות שהעסיקו את בר רפאלי. זאת, בנוסף להכנסות של בר רפאלי בגין פעילותה בחו"ל. לבקשת ציפי רפאלי, במהלך השנים 2007-2012 ו-2014, ועל מנת להתחמק ממס בגין עמלות אלו, הסוכנויות העבירו את העמלות לחשבונות בנק בחו"ל על שמה של בר רפאלי או חשבונות של חברות בשליטתה, או לחשבונות זרים אחרים.

ציפי רפאלי לא דיווחה בדוחות השנתיים שהגישה למס הכנסה על הכנסות אלו מעמלות בחו"ל בכוונה להתחמק ממס, והציגה אותם בדיוני השומה כהכנסותיה של בר רפאלי, שלגביהן נטען כי אינן חייבות במס בישראל.

על פי האישום השלישי, ציפי ובר רפאלי לא דיווחו לפקיד השומה על הכנסות בחו"ל בסך 4,488,028 ש"ח שהופקו בשנת 2007 והוחזקו בחברת Sweet Life בסינגפור בבעלותה של בר רפאלי. השתיים לא ציינו בפני פקיד השומה את קיומה של חברת Sweet Life וההכנסות שהופקדו בה, ולא דיווחו לפקיד השומה על הכנסות חברת Sweet Life, וזאת ללא הצדק סביר.

על פי האישום הרביעי, בשנות המס 2009-2015 הפיקה בר רפאלי הכנסות בישראל בסך 2,439,636 ש"ח שהתקבלו תמורת הסכמת בר וציפי רפאלי לאפשר לחברות וגורמים שונים להשתמש בשמה של בר רפאלי לקידום מכירות ויחסי הציבור שלהם. כך קיבלה בר רפאלי הנחה בדמי שכירות בדירה במגדלי YOO, בתשלום דמי שכירות בדירה במגדלי W, הנחה במחיר הקרקע לקניית דירה בפרויקט "בלו", שימוש ברכבים ללא תשלום, קבלת מניות מחברת קוויק צ'ק והנחה בשירותי עיצוב פנים. בנוסף, בשנים 2014-2015 הפיקה בר רפאלי הכנסות ממכירת בגדי מעצבים באמצעות בוטיק בגדים בסך 189,600 ₪. בר וציפי רפאלי לא כללו את ההכנסות האמורות, בסך 2,629,236 ש"ח, בדוחות השנתיים שהוגשו לפקיד השומה או בספרי הנהלת חשבונות כלשהם עד למועד החקירה הגלויה.

נחתם ההסדר עם משפ' רפאלי: 5 מיליון קנס, אמא תשב במקום בר בכלא
תיקי החקירה נגד ציפי ובר רפאלי מובאים לבית המשפט, דצמבר 2015. צילום: פלאש 90

לנוכח האמור, על פי כתב האישום שבהסדר, ציפי רפאלי מואשמת בשורת עבירות בניגוד לסעיף 220 לפקודת מס הכנסה: השבת תשובה כוזבת על שאלה שנשאלה על פי הפקודה (3 עבירות), שימוש במרמה, ערמה ותחבולה (10 עבירות), השמטת הכנסה מדו"ח (6 עבירות), כל זאת במזיד ובכוונה להתחמק ממס (על הכנסותיה מעמלת סוכנות אם), או לעזור לאחר להתחמק ממס.

כן מואשמת ציפי בעבירות בניגוד לסעיף 217 לפקודת מס הכנסה: עריכת דוח לא נכון ומסירת ידיעות לא נכונות ללא הצדק סביר (9 עבירות).
בר רפאלי מואשמת בעבירות לפי סעיף 217 לפקודת מס הכנסה: מסירת ידיעות לא נכונות ללא הצדק סביר (12 עבירות).

על פי הסדר הטיעון, בכפוף לתשלום סכומי המס בהתאם לקביעת פקיד שומה אזרחי, הצדדים יעתרו במשותף להטלת העונשים הבאים: ציפי רפאלי – 16 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 2,500,000 ₪ ומאסר על תנאי. בר רפאלי – 9 חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, בכפוף לחוות דעת הממונה על עבודות השירות; קנס בסך 2,500,000 ₪ ומאסר על תנאי.

עוד על פי ההסדר, בר רפאלי תחזור בה מהערעורים האזרחיים שהגישה בקשר לשומות המס לביהמ"ש העליון לשנים 2009-2010 ולביהמ"ש המחוזי בתל אביב לשנים 2011-2012; בר וציפי רפאלי תסרנה את כל המחדלים האזרחיים הנוגעים לתשלום המס להנחת דעתו של פקיד השומה האזרחי תוך 30 יום מהגשת ההסדר וכתב האישום לבית המשפט; הצדדים יבקשו במשותף מביהמ"ש לקבוע מועד לדיון להצגת הסדר הטיעון, ההרשעה על פיו והטיעון לעונש בחלוף 30 יום מיום הגשת כתב האישום, במהלכם תושלם הסרת מחדל המס לשביעות רצון פקיד השומה; לאחר השלמת ההליך המפורט בהסדר הטיעון ייסגר תיק החקירה כנגד רפי רפאלי וחברת ליב און בע"מ.

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות