עשרת הדברות להתנהגות נכונה בזמן חיפוש משטרתי

נשמעות דפיקות בדלת ובפתח שוטרים חמושים דורשים לערוך חיפוש בביתכם. האם מותר להם לפלוש למבצרכם ולחטט בו? לערוך חיפוש בגופכם? מהכללים שלפניכם תלמדו להתגבר על התגובות הראשוניות של הלם ושיתוק ובעזרת התנהגות נכונה תוכלו לשלוט בסיטואציה ולחסוך שנים רבות של עוגמת נפש וטרטורים בחדרי החקירות ובבתי המשפט.
יעקב שקלאר |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לגזור ולשמור!

ביתו של אדם הוא מבצרו ולאדם זכות בלעדית על גופו.

כאשר נשמעות דפיקות בדלת ובפתח ניצבת חוליית שוטרים הדורשת בקול סמכותי ומאיים להיכנס לבית ולערוך בו חיפוש, התגובה הראשונית עשויה להיות תגובה של הלם ושיתוק; שוטרים, נושאי נשק, בעלי חזות מאיימת הדורשים להיכנס לביתכם, לחטט בו, להפוך אותו ולעשות בביתכם כרצונם. זוהי חדירה לפרטיות  באקט בריוני ומשפיל.

חמור אף יותר כאשר השוטרים מבקשים לערוך חיפוש על גופו של האדם. שוטר זוכה לכח רב מהריבון, אבל גם השוטר הבכיר ביותר, אפילו הוא אינו כל יכול וגם הסמכויות שקיבל מהמחוקק הן מוגבלות.

כמו בכל מתכון הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לנשום

אינכם צריכים למהר ולהוריד את הראש. שימוש בכללים המפורטים להלן עשוי לשנות את התמונה מקצה לקצה; אתם תשלטו בסיטואציה, וחשוב יותר – לא תגרמו לעצמכם נזקים כתוצאה מהתנהגות מבוהלת והיסטרית.

דעו את זכויותיכם ואל תעשו, אף לא טעות אחת מהטעויות המפורטות להלן.

חשוב להבין: קיימים שני סוגי חיפוש:

חיפוש בצו, כלומר, בית המשפט הורה בצו כי הוא מתיר למשטרה לערוך את החיפוש וזאת לאחר שהמשטרה פנתה לבית המשפט ביוזמתה וביקשה צו המתיר לערוך חיפוש.

חיפוש ללא צו. חיפוש זה נעשה על ידי שוטרים ללא פיקוח וללא היתר הניתן מראש על ידי בית המשפט. על מנת למנוע מצב ששוטר מזדמן יחליט לערוך בגופכם, במכוניתכם, או בביתכם, חיפוש, או על פי "תחושת בטן" או כל גחמה אחרת וכדי למנוע מצב בו שוטרים ינצלו לרעה את כוחם, קבע החוק מספר מגבלות. כך, למשל, בהתייחס לחיפוש בבית נקבע כי חיפוש זה ייערך רק באחד המקרים הבאים:

 1. יש לשוטר יסוד להניח שבמקום מבוצע פשע או בוצע לאחרונה פשע.
 2. מחזיק המקום פנה לעזרת המשטרה.
 3. אדם המצוי שם פנה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה.
 4. נמלט לשם אדם המתחמק ממעצר או בורח ממשמורת חוקית.

למעשה, המשטרה מבצעת חיפושים רבים במקרים רבים אשר כלל לא עונים על ההגדרות שנקבעו בחוק, וזאת במקרה שניתנה הסכמה לחיפוש. שימו לב – למרות שאין כל הגיון להסכים ולאפשר לשוטרים להיכנס לבית ולחפש בו, או – גרוע יותר – לחפש על גופו של האזרח, חיפושים אלו נעשים שוב ושוב בעקבות הסכמה מדעת לחיפוש.

מדוע, בכל זאת, חיפושים כאלה קורים?
האזרח חושש מהמראה המאיים של השוטרים, הם נושאים נשק, בכוחם לבצע מעצר והם אף עלולים להיות אלימים. על כן, האזרח החושש מעדיף להסכים לביצוע החיפוש למרות שבעצם, זוהי הסכמה שניתנת מפחד ומאונס, או שהאזרח פשוט אינו מודע לזכויותיו.

סוג זה של הסכמה אינו מקנה סמכות חוקית לערוך חיפוש ואינו תקין!

קיימות הוראות ברורות המתייחסות לחיפוש על גופו של אדם; גם כאן, מבוצעים חיפושים על אף שאינם עונים על התנאים בחוק, וזאת בעקבות הסכמה של מושא החיפוש.

בית המשפט העליון (בהלכת "יששכרוב" ואחר כך בהלכת "בן חיים") קבע כי ניתן לבצע חיפוש כאשר ההסכמה ניתנת מתוך מודעות לכך שניתן לסרב לביצוע החיפוש וכי במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי לפסול ראיות שהושגו במהלך חיפוש שבוצע שלא בהסכמה מדעת.ואכן, בעקבות פסק הדין פורסם נוהל משטרה בו הוסברה לשוטרים האפשרות להכשיר חיפוש על בסיס הסכמה מדעת.

בנוהל זה הובהר לשוטרים כי לשם גיבוש הסכמת אמת לעריכת החיפוש, על השוטר לבקש את הסכמת האדם לעריכת החיפוש, תוך שהוא מבהיר לו כי נתונה לו הזכות לסרב לביצוע החיפוש, ואם יסרב, לא יפעל הסירוב לחובתו. כמו כן, הנוהל כלל אזהרה לשוטרים, כי אם לא ימלאו את החובות האמורות ולא יכללו התייחסות ברורה לעניין זה בדוחותיהם, המשמעות עלולה להיות פסילת הראיות.

עשרת הדברות להתנהגות נכונה בזמן חיפוש משטרתי
עשרת הדברות לחיפוש חוקי

עשרת הדיברות לחיפוש משטרתי, בהתאם לסוגי החיפוש:

 1. אָנֹכִי העד לתוקף חוקיות ביצוע החיפוש
  בין אם נערך חיפוש בצו ובין אם ללא צו, יש לערוך את החיפוש בנוכחות עדים שאינם שוטרים. גם אתם יכולים להיות עדים לצורך זה. עימדו על נוכחות עדים.  בסיום החיפוש, על השוטרים לערוך דו"ח חיפוש ורשימת חפצים שנתפסו במהלכו. על העדים לחתום על הדו"ח והרשימה. דאגו שהעדים יקראו את הרשימה בטרם הם חותמים וככל שיש להם הערות יש לצרף אותן לדו"ח, לקבל לידיכם או למסור העתק מהדו"ח למי מטעמכם.
 2. שוטר – לֹא-תַעֲשֶׂה לְךָ סמכות מעבר לאמור בצו שקבלת
  העובדה שיש צו חיפוש למקום מסוים, משמעותה שניתן לחפש רק במקום המצוין בצו. אסור לשוטרים 'לגלוש' למקומות אחרים. כך, צו חיפוש לבית לא מאפשר חיפוש במכונית. ככל שהשוטר מתכוון לחפש שם, הפנו את תשומת לבו כי אין לכך אישור. דאגו שהתנגדותכם תירשם.
 3. לֹא תִשָּׂא אֶת נטל ההסכמה לחיפוש ללא צו
  ככלל, אם שוטרים מבקשים מכם לערוך חיפוש (ללא צו) ואין לכם מה להסתיר, עדיף להסכים לעריכת החיפוש ולחסוך טרטור ועוגמת נפש מיותרת.  אם יש לכם מה להסתיר (שוב – כשאין צו) אסור להסכים!
  השוטרים כמובן יפריחו רמזים שהסירוב יפגע בכם, ובכלל – "אם לא עשית כלום, מה יש לך לפחד?". אז זהו שזה לא עובד כך. זכותו של כל אדם לסרב לחיפוש והסירוב לא יעמוד לחובתו.
  אמרו לשוטרים "אין סיבה שתערכו עליי חיפוש", "לא ביצעתי כל עבירה", "למה אתה מעוניין לערוך עליי חיפוש?" ומשפטים כגון אלו. השוטרים עשויים להתעצבן ואפילו – שומו שמיים – לדרוש תעודת זהות, אבל ברוב המקרים זה יסתיים בכך. השוטר יחזור לניידת כעוס ויחפש קרבן אחר.
 4.  זָכוֹר אֶת חובתו של השוטר לתעד את דבריך כהוויתם
  כאשר אתם מביעים התנגדות לחיפוש (בחיפוש ללא צו), וודאו שהשוטר רושם את ההתנגדות. עימדו על כך.
 5. כַּבֵּד אֶת השוטרים אך אל תטעה לחשוב כי הם חבריך
  לא להתיידד עם השוטרים, לא לקשקש, לא לספר סיפורים ולא להעלות זיכרונות. הם לא חברים שלכם ושיחות סרק עלולות לפגוע בכם. חפשו חברים אחרים. דברים אלו נכונים בין בחיפוש עם צו ובין בחיפוש ללא צו, ובכלל, בכל התנהלותכם מול גורמי חקירה ומשטרה. מצד שני, היו מנומסים ואל תתחצפו לשוטרים, שלא תחטפו כתב אישום על העלבת עובד ציבור, או תעלו את רמת המוטיבציה לעצור אתכם .
 1. לא תטעה!
  כאשר שוטר מבקש לערוך חיפוש ללא צו, תדרשו לדעת במה אתם חשודים ומדוע אתם חשודים בכך. לא כל גחמה וכל התנהגות שלא מוצאת חן בעיני שוטר מזדמן מצדיקה חיפוש. התנהגות מוזרה לא מצדיקה חיפוש.
 2. לא תשכח
  דעו – חלה חובה על השוטרים להסביר שסירוב לחיפוש לא יפגע בכם. במידה ששוטר מאיים עליכם שאם תסרבו לחיפוש, יעצור אתכם, תעמדו על כך שהאיום יתועד ויירשם.
 3. לא תחשוש
  אם וכאשר מבוצע חיפוש, דאגו לתעד אותו בכל אמצעי אפשרי; לצלם ו/או להקליט. שימו לב שאינכם מפריעים באופן פיזי לעריכת החיפוש, שלא תהיה לשוטרים תואנה לחקור אתכם בגין "הפרעה לשוטר במילוי תפקידו".
 4. לא לדאוג
  ככל שנגרם נזק כתוצאה מהחיפוש, יש לצלם את המקום בהקדם האפשרי ולהזמין שמאי שיעריך את הנזקים.
 5. לא תתמהמה
  בהזדמנות הראשונה, צרו קשר עם עורך דין פלילי מנוסה שידריך אתכם כיצד להתנהל בהמשך הסיטואציה. אם לא נותנים לכם להתקשר לעורך דין, תדרשו הסבר מלא בדבר זכויותיכם במהלך החיפוש ותודיעו לשוטרים שהם חייבים לעשות זאת. לא לחתום על דו"ח החיפוש ולא על שום טופס שמבקשים להחתים אתכם עליו לפני שנפגשתם עם עורך דין. אם הייתה מניעה לכך, כתבו במקום חתימה שאתם מסרבים לחתום כי נפגעו זכויותיכם!

 

עשרת הדברות להתנהגות נכונה בזמן חיפוש משטרתי
עו"ד שקלאר

 

עו״ד יעקב שקלאר הוא מומחה למשפט פלילי על כל רבדיו, בעל וותק של 25 שנות עבודה במקצוע, עומד בראש משרד המונה 6 עורכי דין, מרצה בבתי הספר למשפטים ובפקולטות באוניברסיטה ובהשתלמויות מקצועיות של לשכת עורכי הדין על עבודת הסניגור הפלילי, פרשן משפטי בערוצי הטלויזיה והרדיו והתקשורת בנושאי משפט בוערים ומייצג בתיקים החשובים והמפורסמים בתחום הפלילי בכל הערכאות. עו״ד שקלאר נבחר לאחד משמונת עורכי הדין הפליליים המובילים בישראל ע״י מגזין ׳הכי טובים׳ של עיתון מעריב.

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

  נגישות