בחן את זכאותך לקבלת תו נכה

האם אתה זכאי לקבל תג נכה לרכב?

שלב 1 מתוך 6

  • תו חניה לנכה מאפשר לנכה לחנות במקומות המיועדים לנכים, ובתנאים מסוימים גם במקומות שהחנייה אינה מותרת בהם.

    בדקו את זכאותכם לקבלת תג חניה לנכה:

נגישות